Gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel kan gevolgen hebben voor verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie) en emoties en gedrag. Zichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) verlammingsverschijnselen of verlies van spierkracht. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief.

Breuk in levenslijn

Het belangrijkste kenmerk van NAH is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hierin verschilt de doelgroep van mensen met een aangeboren beperkingen; mensen met hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. 

Lichamelijke gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Voorbeelden van lichamelijke gevolgen door hersenletsel zijn gedeeltelijke verlamming, verlies van spierkracht, incontinentie, epilepsie of lichamelijke pijn. Mensen kunnen ook problemen ondervinden met zintuigen (taal, zicht). 

Communicatieproblemen na hersenletsel

Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren. Zo kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van gesproken of geschreven taal of moeite hebben met mondeling of schriftelijk uitdrukken. Dit wordt ook wel afasie genoemd. 

Zintuigelijke waarneming

Hersenletsel kan ook gevolgen hebben voor de zintuigelijke waarneming. Men kan overgevoelig zijn voor geluid of licht (overprikkeling), minder of juist meer voelen van pijn, warmte, koude of bijvoorbeeld aanraking of aan een kant minder waarnemen (neglect). Ook kan er gedeeltelijke of gehele blindheid ontstaan, waarbij de oorzaak in de hersenen ligt en er niets mis met de ogen.

Denken en Doen

Problemen in het denken en doen worden ook wel problemen met de cognitieve functies genoemd. Denk aan vergeetachtigheid, niet goed kunnen plannen en organiseren, moeite met het oplossen van problemen, moeite met veranderingen. doen. Snel afgeleid zijn, langzamer zijn, moeite hebben om nieuwe dingen te leren of je vergissen in tijd en plaats kunnen ook het gevolg zijn van hersenletsel.

Emoties en gedrag

Mensen kunnen door het hersenletsel ook als persoon veranderen. Soms laten ze extremer gedrag zien, hebben ze een kort lontje, zijn ze sneller emotioneel of juist afstandelijker. Ook komt somberheid, depressie  of angst vaak voor. Soms hebben mensen weinig initiatief en blijven ze het liefst op de bank zitten.

Energie

Vermoeidheid na hersenletsel is één van de meest voorkomende klachten. Uit recent onderzoek blijkt dat 48 procent van de mensen die getroffen zijn door een hersenbloeding of herseninfarct ernstige vermoeidheidsklachten hadden. Twee derde gaf aan dat de gevolgen van vermoeidheid een ernstige impact hadden op hun dagelijks functioneren. Soms is ook de andere kant het geval, dan hebben mensen geen rem en gaan ze almaar door.

Klachten als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel

GEVOLGEN VOOR NAASTEN

Hersenletsel krijg je niet alleen. Ook partners krijgen te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. De impact die het op hun leven heeft is vaak enorm. Lees verder

GEVOLGEN VOOR WERK 

Het oplopen van hersenletsel heeft bijna altijd gevolgen voor iemands werk. Als gevolg van zichtbare gevolgen zoals gedeeltelijke verlamming, verlies van spierkracht, epilepsie, of problemen met taal en zicht zijn er vanzelfsprekend aanpassingen nodig op de werkplek. Maar ook de onzichtbare gevolgen van hersenletsel zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid en vermoeidheid, geven veel problemen in allerlei beroepen. Lees verder

gedachten over zelfdoding
Door de gevolgen van het hersenletsel is er sprake van verlies bij bijvoorbeeld gezondheid, werk, zelfredzaamheid en sociale contacten. Daardoor kunnen gedachten aan zelfdoding opkomen. Lees verder 

Overprikkeling

Overprikkeling komt veel voor bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Door de schade in het brein worden prikkels niet meer goed verwerkt. Lees verder

Plannen en organiseren

We maken voortdurend grote en kleine plannen en voeren deze uit. Denk aan het bezoeken van een vriend of vriendin of aan het bedenken van wat je vandaag gaat eten en het maken van een boodschappenlijstje. Het dagelijks leven vraagt veel organisatie, van het huishouden tot koken, van verjaardagen tot uitstapjes. Door hersenletsel kan dit een stuk lastiger zijn. Lees verder

ONTREMMING

Veel mensen met hersenletsel hebben last van ontremming. Bij ontremd gedrag heeft iemand moeite zijn impulsen en gedrag te controleren, alsof de ‘natuurlijke rem’ eraf is. De ontremming kan zich op verschillende terreinen uiten: motorisch, emotioneel, verbaal of op het gebied van voeding of seksualiteit. Lees verder

ZIEN EN WAARNEMEN

Hersenletsel kan problemen veroorzaken bij het zien en waarnemen. Terwijl de ogen van iemand met een hersenbeschadiging mogelijk prima zijn, kunnen de hersenen de informatie die via die ogen binnenkomt, dan niet goed verwerken. Lees verder

Seksualiteit en intimiteit

Geen zin meer hebben in seks, niet meer klaar kunnen komen, voortdurend seksueel getinte opmerkingen maken, niet verdragen dat iemand je aanraakt, je schamen voor je deels-verlamde lichaam of niet meer in staat zijn tot intiem contact. De gevolgen van hersenletsel voor seksualiteit en intimiteit kunnen ingrijpend zijn. Lees verder

afasie

Afasie is een taalstoornis. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen en schrijven zijn onderdelen van taal. Men spreekt van afasie als één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren als gevolg van hersenletsel. Naar schatting 30.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie. Lees verder

Kort lontje

Door beschadigingen in de hersenen kunnen emoties of gedrag veranderd zijn. Eén van de gevolgen van hersenletsel kan zijn dat mensen veel sneller en/of heviger boos worden en hun woede niet kunnen beheersen. Ze hebben een ‘kort lontje’. Lees verder

VERGEETACHTIGHEID

Vergeetachtigheid staat in de top drie van meest voorkomende gevolgen na hersenletsel. Mensen hebben moeite met het opslaan van informatie, kunnen opgeslagen informatie niet meer goed oproepen of herkennen voorwerpen of gezichten niet meer goed. Lees verder

VERMOEIDHEID 

Vermoeidheid na hersenletsel is één van de meest voorkomende klachten. Maar liefst 57 procent van de mensen met hersenletsel kampt drie jaar na het letsel nog steeds met vermoeidheidsklachten Lees verder

Depressie

Iedereen kan in zijn leven somber of depressief worden, zeker na een groot verlies zoals bij niet-aangeboren hersenletsel het geval is. De diagnose depressie is niet altijd eenvoudig te stellen bij mensen met hersenletsel. Daarom is kennis van niet- aangeboren hersenletsel van belang. Lees verder