Komende informatiebijeenkomsten en inloopsessies

Wilt u meer weten over de behandeling van Hersenz? Cliënten, mantelzorgers en naasten zijn welkom op deze open sessies. U krijgt uitleg over het behandelprogramma van Hersenz en de verschillende bouwstenen die er zijn. Een of meerdere behandelaren geven uitleg over het programma en een ervaringsdeskundige vertelt in een korte presentatie wat de behandeling voor zijn of haar leven heeft betekend. Er is altijd ruimte om vragen te stellen of met de behandelaren en ervaringsdeskundige te praten. Zo kunnen we er samen achter komen of de behandeling misschien iets voor u is.

De reguliere bijeenkomsten duren meestal anderhalf tot twee uur en kunt u gratis bijwonen. De online-sessie duurt een uur. U kunt zich aanmelden met de aanmeldknop in het overzicht. 

Soms zijn er aparte voorlichtingsrondes voor verwijzers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers van wijkteams. 

Als u als cliënt, naaste of professional vragen heeft over de informatie, kunt u terecht bij de organisatie in uw regio. U kunt uw vraag ook per mail stellen via de knop ‘Aanmelden’ in het overzicht hieronder. 

Komende informatiebijeenkomsten en inloopsessies
Datum Begin- en eindtijd Adres Voor wie?
09.10 16.00 - 18.00 uur
Prattenburg 80
Dordrecht
Cliënten, Naasten, Verwijzers Aanmelden