Wat is NAH?

NAH of niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie. Jaarlijks krijgen zo'n 140.000 Nederlanders met een of andere vorm van hersenletsel te maken. 

Het belangrijkste kenmerk van NAH is de zogenaamde ‘breuk in de levenslijn’. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven na het hersenletsel. Hierin verschilt de doelgroep van mensen met een aangeboren beperkingen; mensen met hersenletsel krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. 

OORZAKEN VAN NAH

Bij NAH wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buiten af, zoals een ongeval of een klap op het hoofd. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct of zuurstoftekort.

Op de pagina 'oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel' vindt u meer informatie over de meestvoorkomende oorzaken. 

GEVOLGEN VAN NAH

In Nederland wonen maar liefst zo'n 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van NAH. In dit getal zijn niet partner en/of kinderen meegenomen. Ook voor hen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met iemand die door het hersenletsel minder kan. Wat direct opvalt voor de omgeving zijn de lichamelijke, functionele beperkingen zoals gedeeltelijke verlamming, verlies van spierkracht, epilepsie of moeite met praten. 

De 'onzichtbare gevolgen' worden vaak pas na enige tijd duidelijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld sneller geïrriteerd is, minder plezier heeft in het leven, angstiger is of minder initiatief neemt, is meestal niet direct duidelijk dat dit het gevolg is van NAH. Het zijn juist deze minder zichtbare gevolgen die zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief.

Op de pagina 'de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel' leest u hier meer over.