Wat is NAH?

NAH of niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt als gevolg van een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening. Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie. Jaarlijks krijgen zo'n 140.000 Nederlanders met een of andere vorm van hersenletsel te maken. 

OORZAKEN VAN NAH

Bij NAH wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Traumatisch hersenletsel is letsel door een oorzaak van buiten af, zoals een ongeval of een klap op het hoofd. Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat van binnenuit, bijvoorbeeld door een herseninfarct of zuurstoftekort.

Op de pagina 'oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel' vind je meer informatie over de meestvoorkomende oorzaken. 

GEVOLGEN VAN NAH

In Nederland wonen maar liefst zo'n 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van NAH. In dit getal zijn niet partner en/of kinderen meegenomen. Ook voor hen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met iemand die door het hersenletsel minder kan. Wat direct opvalt voor de omgeving zijn de lichamelijke, functionele beperkingen zoals gedeeltelijke verlamming, verlies van spierkracht, epilepsie of moeite met praten. 

De 'onzichtbare gevolgen' worden vaak pas na enige tijd duidelijk. Wanneer iemand bijvoorbeeld sneller geïrriteerd is, minder plezier heeft in het leven, angstiger is of minder initiatief neemt, is meestal niet direct duidelijk dat dit het gevolg is van NAH. Het zijn juist deze minder zichtbare gevolgen die zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten. De gevolgen spelen een rol op alle levensgebieden: privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief.

Op de pagina 'de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel' lees je meer.

Feiten en cijfers NAH

Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen eraan overhouden. In totaal zijn er zo'n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. In deze getallen zijn niet de partners en kinderen van mensen met hersenletsel meegenomen. Maar ook voor hen verandert er veel. Ze hebben opeens te maken met iemand die door het hersenletsel minder kan. Als we de naasten meenemen, krijgt vrijwel iedereen in zijn leven ooit wel eens met een hersenaandoening te maken.

Enkele cijfers op een rij

  • Jaarlijks krijgen zo’n 46.000 mensen een beroerte of CVA.
  • Niet-aangeboren hersenletsel is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongeren.
  • Elk jaar lopen circa 140.000 mensen hersenletsel op van wie er 10.000 dit niet overleven.
  • Van de 130.000 hersenletselpatiënten per jaar die overleven zijn er 19.000 kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.
  • Elk jaar komen er ongeveer 40.000 mensen bij die forse blijvende beperkingen overhouden aan hersenletsel.
  • In Nederland wonen ongeveer 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van hersenletsel.