Beroerte

Een beroerte is een ongeluk in de vaten van de hersenen. De medische term voor een beroerte is CVA. Soms krijgt iemand voorafgaand aan een beroerte eerst een TIA (Transient Ischaemic Attack). In Nederland worden jaarlijks ongeveer 46.000 mensen voor de eerste keer getroffen door een beroerte. Dat aantal stijgt nog steeds jaarlijks. Dagelijks sterven in Nederland ongeveer 25 mensen aan een beroerte. 

OORZAKEN VAN EEN BEROERTE

Bij een beroerte of CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Daardoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Een herseninfarct komt het meest voor. In circa 85% van de gevallen gaat het om een verstopping in de bloedvaten door een propje, dichtslibbing of een combinatie daarvan. 

GEVOLGEN VAN EEN BEROERTE

Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm zjin de meestvoorkomende directe gevolgen van een beroerte. Bij deze signalen kan er sprake zijn van een TIA, een herseninfarct of een hersenbloeding. Het is daarom belangrijk om direct actie te ondernemen en 112 te bellen.

De blijvende gevolgen van een beroerte kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt of spreekt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag. Een beroerte of CVA betekent een ingrijpende verandering in het leven van degene die getroffen is maar ook van de mensen in de naaste omgeving zoals partner of kinderen.

Na de plotselinge gebeurtenis van de beroerte zelf en de revalidatiefase wordt pas duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. Dan begint een langdurig en moeilijk proces van zich aanpassen aan de mogelijkheden en zoeken naar een nieuw evenwicht.

OMGAAN MET DE GEVOLGEN VAN EEN BEROERTE

Een beroerte kan leiden tot blijvend hersenletsel. Dat wil gelukkig niet zeggen dat er aan de klachten die u ondervindt niks meer gedaan kan worden. U kunt nieuwe manieren aanleren om met om de ingrijpende veranderingen in uw leven om te gaan. De behandeling van Hersenz helpt u daarbij. Meer informatie over dit programma vindt u hier.