Verwijzers

Sommige mensen met hersenletsel hebben voldoende aan eerstelijns zorg of aan revalidatiebehandeling. Zij kunnen hun leven daarna weer oppakken. Dit geldt niet voor iedereen. Soms vallen mensen met hersenletsel na de revalidatiebehandeling in een gat.

Weer thuis wordt pas goed duidelijk wat de gevolgen van het letsel zijn. Soms gaan geleerde vaardigheden weer verloren. Soms is er meer tijd nodig om het geleerde thuis toe te passen. Of er ontstaan problemen in de partnerrelatie of het gezin. Voor deze cliënten is er Hersenz.

In het verlengde van revalidatie

Het Hersenz behandelprogramma ligt in het verlengde van revalidatiebehandeling. Hersenz kan mogelijk iets betekenen als er na revalidatie nog vragen spelen. Bijvoorbeeld als de persoon beter wil leren omgaan met zijn beperkingen en meer greep op zijn leven wil krijgen. Vaak is dat in een latere fase, bijvoorbeeld na een aantal maanden of zelfs jaren. Dan spelen er andere vragen dan in de eerste revalidatiefase. Mensen komen meer toe aan verwerking en het opnieuw vormgeven aan hun leven.

De behandelaars van Hersenz komen ook thuis, in het systeem. Niet een paar keer, maar zo vaak als nodig is om de cliënt het geleerde te laten toepassen in het dagelijks leven. En om de naasten te ondersteunen.

Bij Hersenz is er meer tijd om te leren omgaan met het hersenletsel dan in revalidatie. De programma’s lopen langer en het tempo ligt lager. Voor sommige mensen is dat voorwaarde om te kunnen leren. Hersenz werkt zoveel mogelijk met groepjes omdat mensen met hersenletsel elkaar veel te bieden hebben. Niet alleen geholpen worden maar ook een ander helpen, dat is een positieve ervaring. Maar ook individuele behandeling is mogelijk.

Bij Hersenz is de hoofdbehandelaar geen medisch specialist, zoals een revalidatiearts, maar een gezondheidszorg-psycholoog of neuropsycholoog. Zij zijn sterk in het behandelen van de psychosociale gevolgen van het hersenletsel. In veel regio’s stemmen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie onderling af over de meest geschikte behandeling voor een cliënt. Het uitgangspunt is dat revalidatiebehandeling ‘voorliggend’ is.

Folder voor verwijzers

Financiering
Het behandelprogramma Hersenz valt binnen de Zorgverzekeringswet onder de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Op eventuele eerste behandelingen fysiotherapie (individueel) na, hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel wordt een beroep gedaan op het eigen risico.

Onderbouwing 

Hersenz maakt zoveel mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methoden. In de pilotfase heeft onderzoek plaatsgevonden naar de feasability en de uitkomsten door de afdeling Klinische Neuropsychologie van Maastricht University. 

Factsheet Onderzoek Maastricht University

De samenwerkende organisaties wisselen kennis en ervaring uit en werken ook samen met andere zorgaanbieders, zoals revalidatiecentra. Door van elkaar te leren kunnen ze de zorg voor mensen met hersenletsel verder verbeteren. 

Vind de organisatie bij u in de buurt

Bent u op zoek naar meer informatie of collegiaal overleg? Neem dan contact op met de Hersenz-organisatie bij u in de regio. De postcodezoeker wijst u naar de dichtsbijzijnde zorgorganisaties bij u in de buurt.

Leg de Link met hersenletsel

Nog te vaak horen we van mensen met hersenletsel: ‘Had ik dit maar eerder geweten.’ Als we hersenletsel beter signaleren en goed verwijzen, kan veel leed voorkomen worden. Omdat de gevolgen van hersenletsel en de behandel- of begeleidingsmogelijkheden nog bij veel professionals onbekend zijn, is Hersenz samen met onder meer de Hersenstichting een doorlopende campagne Leg de Link met hersenletsel gestart. Hier vindt u filmpjes van zorgprofessionals die informatie geven over hersenletsel en van cliënten die vertellen hoe belangrijk het is dat zorgprofessionals eerder de link leggen met hersenletsel.