De winst van Hersenz

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel voelen zich fysiek en psychisch sterker na de behandeling van Hersenz. Ze zijn zeer tevreden over de behandelaanpak en geven Hersenz een 8,7. De veranderingen blijven ook na langere tijd aanwezig.

Het behandeltraject levert ook winst op voor de mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. Behandeling van de klachten die mensen ervaren na hun hersenletsel spaart de samenleving bovendien veel geld uit. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van Hersenz bespaart de samenleving vijf euro. 

BEWEZEN RESULTAAT

“Door Hersenz ben ik fysiek en mentaal enorm opgeknapt. Dus ik kan veel meer aan.” De behandeling heeft een groot effect, vertelt zijn ambulant begeleider Saskia Wijnbeek: ''Marcel kan beter omgaan met zijn emoties. Hij kan tegenslagen hanteren. De agressie die hij voelt kan hij nu op een andere manier uiten. Marcel is een stuk zelfverzekerder geworden.'' De positieve resultaten gelden niet alleen voor Marcel. Onderzoek van Maastricht University laat zien dat cliënten na Hersenz beter kunnen omgaan met hun beperkingen en minder zorgvragen hebben. Neuro-psychiatrische problemen zoals somberheid en prikkelbaarheid nemen af. Bovendien ervaren mantelzorgers minder zorglast en zijn ze tevredener met hun leven. De pilotstudie is uitgevoerd door neuropsycholoog dr. Sanne Smeets onder supervisie van Caroline van Heugten, hoogleraar klinisch neuropsychologie. Enkele significante uitkomsten uit de pilotstudie:

 • cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven
 • cliënten scoren beter op fysieke tests
 • cliënten hebben minder zorgvragen
 • afname in frequentie en ernst van neuro-psychiatrische symptomen
 • mantelzorgers ervaren minder zorglast naasten zijn tevredener met hun leven
 • cliënten en naasten zijn zeer tevreden over de behandeling
 • cliënten laten aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen

 

TWEEDE ONDERZOEK

Om te weten of de veranderingen ook aanwezig blijven op de langere termijn is een tweede onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn de cliënten die deelnamen aan de eerste studie opnieuw benaderd. Daaruit blijkt dat Hersenz ook op de lange termijn de tevredenheid met participatie verbetert en de zorgbehoeften vermindert. Ook de tweede meting is uitgevoerd door Maastricht University. De resultaten worden gepubliceerd in het tijdschrift Disability and Rehabilitation.* Uit de eerste meting bleek dat de zelfwaardering gedaald was ten opzichte van de nulmeting. Bij de tweede meting is die zelfwaardering weer 'hersteld'.

CONCLUSIE

De onderzoeksresultaten laten zien dat Hersenz zowel op de korte als de lange termijn tot verbeteringen in functioneren leidt. Aangezien de twee evaluatiestudies relatief kleinschalig waren en geen controlegroep hadden, moet een grootschaliger onderzoek met controlegroep uitgevoerd worden om de effectiviteit van Hersenz met een grotere mate van zekerheid aan te tonen.

 * Domensino, A., van Haastregt, J. & van Heugten, C. (in press). One-year follow-up results of a community-based treatment programme for people with acquired brain injury in the chronic phase. Disability and Rehabilitation.

WINST VOOR DE SAMENLEVING

Ook de samenleving profiteert van Hersenz, blijkt uit de maatschappelijke businesscase die Dock4 & Organisatieadvies in Zorg heeft gemaakt. Elke euro die geïnvesteerd wordt in Hersenz bespaart de samenleving vijf euro. Na de behandeling van Hersenz hebben doen zowel cliënten als mantelzorgers minder beroep op huisarts, wijkteam en andere zorgverleners. De kosten van onder meer arbeidsuitval, schuldhulpverlening, 24-uurs zorg en echtscheiding nemen af. Na het volgen van de behandeling van Hersenz hebben cliënten aantoonbaar minder thuiszorg, fysiotherapie of psychotherapie nodig en doen zij minder vaak een beroep op de huisarts of het wijkteam. Ook vermindert de kans op vallen en botbreuken, neemt medicijngebruik af, wordt arbeidsuitval verminderd of voorkomen en worden schulden en grensoverschrijdend gedrag verminderd of voorkomen. Andere, meer kwalitatieve opbrengsten zijn:

 • toegenomen fysiek en psychisch welzijn, betere kwaliteit van leven
 • betere onderlinge relaties in het gezin
 • het intact blijven van een sociaal vangnet en minder isolement
 • afname van maatschappelijke overlast
 • minder consumptie van niet werkzame zorg en onjuiste diagnostiek
 • minder eenoudergezinnen en de daarmee gepaard gaande armoede 

 VOORBEELDEN

 • Marcel woont nu zelfstandig en werkt weer twaalf uur in de week. Lees zijn verhaal 
 • Marion heeft minder thuiszorg nodig en gaan minder naar de dagbesteding. Lees haar verhaal 
 • Sjaak krijgt minder vaak politie aan de deur. Lees zijn verhaal 
 • Jeannette is niet in de ziektewet beland met een burnout en haar relatie met haar echtgenoot is sterk verbeterd. Lees haar verhaal