Tip: Communiceer met partner en kinderen

Blijven praten met je partner en met de kinderen is ontzettend belangrijk als je partner hersenletsel heeft.

  • Blijf met je partner in gesprek.
  • Spreek je ongenoegen en frustratie ook uit tegen je partner. Je hoeft niet steeds de ‘schijn te blijven ophouden’. Je partner heeft hier niet om gevraagd, maar jij ook niet.
  • Je zult merken dat je relatie met je partner verandert. Voel je niet schuldig. Dit ligt niet aan jou. Ook niet aan je partner, maar het komt door de aandoening.
  • Als je jonge kinderen hebt, praat dan veel met hun over het gebeuren. Wees vooral eerlijk. Informeer hun school wat er gebeurd is met hun vader of moeder.
  • Stimuleer je kinderen om hun eigen leven te leven.

 (Bron: Tips van en voor partners van mensen met hersenletsel. Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Leven met hersenletsel op lange termijn)

Interessant? Lees ook deze tips
TIP: 10 Boeken over hersenletsel en naasten

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Pagina's