TIP: 10 Boeken over hersenletsel en naasten

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

#1 Niets is meer hetzelfde
Het boek Niets is meer hetzelfde is speciaal geschreven voor partners van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Onder partner kunnen ook andere direct betrokkenen worden verstaan, zoals ouders, kinderen, familie en vrienden. In Niets is meer hetzelfde worden de oorzaken en uitingen van niet-aangeboren hersenletsel uitgelegd. Het boek beschrijft situaties die herkenbaar zijn voor de partners van getroffenen met NAH. De auteurs geven naastbetrokkenen hiermee herkenning, ideeën en handvatten om met de getroffene om te gaan.

Auteurs: Gemma Hesselink, Bas van Heycop ten Ham
Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam
Verkoop: dit boek is te koop op www.boompsychologie.nl 

 

#2 Mijn vader heeft kapotte hersenen

Wat gebeurt er met jou, als kind, als één van je ouders hersenletsel krijgt? Als revalidatie niet genoeg helpt waardoor je vader of moeder in een verpleeghuis of woonvorm moet gaan wonen. Welke gevoelens heb je en hoe ga je daarmee om? Christel Vallant-Opstal komt door haar werk regelmatig in contact met mensen met hersenletsel en hun familie. Ze schreef een kinderboek met heldere teksten en verduidelijkende tekeningen wat er allemaal kan gebeuren na hersenletsel. Via praatvragen kan een kind woorden geven aan de eigen gevoelens en gedachten.

Auteur: Christel Vallant-Opstal
Uitgever: uitgeverij Boekscout
Verkoop: dit boek is te koop op www.boekscout.nl 

 

#3 Uit het dagboek van een Onbestorven Weduwe

Henny, de echtgenoot van Jet van Swieten (60), kreeg tien jaar geleden een beroerte. Over hoe zij moest leren leven met een 'andere' man, met onzichtbaar hersenletsel, schreef Jet een boek: Uit het Dagboek van een Onbestorven Weduwe. Hij werd 'raar' wakker. Op een ochtend kort na zijn 50ste verjaardag. Jet van Swieten: “Alsof hij die nacht iemand anders was geworden. Ik zag het meteen aan zijn ogen, hoe hij reageerde op mijn vragen. 'Wat is er aan de hand met je? Je doet ineens zo gek'. Maar ja, hij wist het zelf ook niet. Het duurde nog vier maanden, voor we het wisten.”

Auteur: Jet van Swieten
Uitgever: uitgeverij Kien Boeken
Verkoop: dit boek is te koop op www.bol.com 

 

#4 Speelsbrein

Het boek Speelsbrein van klinisch neuropsycholoog Marleen van der Wees is tot stand gekomen met steun van de Hersenstichting. Het is een boek voor ouders van kinderen met ‘kwetsbare hersenen’, bijvoorbeeld na vroeggeboorte, traumatisch hersenletsel, CP of een hersenziekte. 

Auteur: Marleen van der Wees
Uitgever: uitgeverij Breindok
Verkoop: dit boek is te koop op www.bol.com

 

#5 Mijn kind in coma

Een bundeling ervaringsverhalen over kinderen in coma en over de gevolgen in hun leven en dat van hun naasten na de coma. Het boek is door ouders voor ouders geschreven omdat er een gebrek is aan informatie voor ouders in die uiterst onzekere situatie, waarin geen garanties kunnen worden gegeven over de uitkomst voor hun kind.

Auteurs: fysiotherapeuten werkzaam op de VIN-afdeling (Vroege Intensieve Neurorevalidatie) van Libra Revalidatie & Audiologie
Uitgever: uitgeverij Libra Revalidatie
Verkoop: dit boek is te koop op www.bol.com

 

#6 Een lepel in de soep - Verhalen en uitleg over niet aangeboren hersenletsel

'Een lepel in de soep' biedt een handreiking aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. En vooral ook aan de naasten, zoals verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers. Iedereen met hersenletsel heeft veranderingen in functioneren. Lang niet altijd in bewegen, maar wel in denken en emoties. Die veranderingen variëren van subtiel tot ingrijpend. Dit boek bevat interviews met mensen met hersenletsel, waarbij steeds wordt ingezoomd op één aspect van het hersenletsel dat voor die persoon op de voorgrond treedt. Hans van Dam, deskundige op het gebied van hersenletsel, geeft vervolgens een toelichting op het belangrijkste onderwerp van het interview.

Auteurs: Hans van Dam
Uitgever: uitgeverij Zozijn op Pad
Verkoop: dit boek is te koop op www.bol.com

 

#7 Hersenletsel heb je niet alleen

Als papa boos is op mij, komt het echt door dat knikkertje in zijn hoofd en niet omdat ik alles echt fout doe? De uitgave Hersenletsel heb je niet alleen bestaat uit drie delen. In het eerste deel staan ervaringsverhalen over de impact van hersenletsel op de persoon zijn en zijn omgeving. In het tweede deel staat kennis en achtergronden van hersenletsel beschreven. Het derde deel bevat informatie die nodig is om zo goed mogelijk de hulpvraag van de client in kaart te brengen.

Auteur: Jenny Palm
Uitgever: uitgeverij Van Gorcum
Verkoop: dit boek is te koop op www.bol.com 

 

#8 NAH niet altijd handig

Als er iemand hersenletsel heeft gaat de aandacht in het gezin vaak daarheen, maar hoe is dat voor de broers en zussen, zonen en dochters? Dit boekje is bedoeld juist voor die kinderen. Het boekje is geschreven door Hanneke van der Werf, die door haar eenvoud en inlevingsvermogen de taal van de kinderen verstaat. Zij heeft zich verdiept in hersenletsel, door o.a. gesprekken te voeren met 'deskundigen': ouders, maar vooral kinderen. De illustraties zijn van de hand van Marja Meijer die al veel kinderboeken heeft voorzien van dartele, humoristische en sfeervolle tekeningen.

Auteur: Hannekel van der Werf
Uitgever: uitgeverij Syntax Media
Verkoop: dit boek is te koop op www.syntaxmedia.nl 

 

#9 ‘Best wel heavy’

Een voetballer, een huisvrouw, een anesthesist, een kunstenaar, een jonge vrouw, een receptionist. In ‘Best wel heavy’ komen mensen aan het woord die leven met niet-zichtbaar gevolgen van hersenletsel. Zij vertellen wat ze hebben meegemaakt en welke problemen hun beperkingen geven. Dat kunnen problemen zijn binnen het gezin, met een partner, op school, op de werkvloer, of zelfs in het buitenland. Per hoofdstuk twee verhalen. Eerst van degene met niet-zichtbaar hersenletsel, vervolgens komt er iemand aan het woord die min of meer hetzelfde verhaal vertelt, maar dan gezien vanaf de zijlijn. Dat kan een familielid, partner, vriend(in), bekende of collega zijn. De twee verhalen hebben zowel overeenkomsten als verschillen. Ieder vertelt zijn eigen verhaal, zijn eigen waarheid. Soms vullen de twee standpunten elkaar aan, soms leggen ze iets bloot. Samen geven deze verhalen een helder en indringend beeld van het leven met hersenletsel.

Auteur: Petra Boolma
Uitgever: uitgeverij Gempe 
Verkoop: dit boek is te koop op petraboolman.nl

#10 Tot de dood ons scheidt

Jopie van den Burg (55) vertelt in dit boek over de 13 jaar, waarin haar man Erwin (47) ernstig ziek was door een hersentumor. Ze vertelt hoe deze ziekte hun leven totaal veranderde, mede door het hersenletsel wat hij door deze ziekte kreeg. Alle onderwerpen waar je als partner mee te maken krijgt worden besproken. Open vertelt zij over haar gevoelens van verdriet, wanhoop en frustratie. Over de lange weg waarin ze de liefde van haar leven uit haar handen zag glijden. Over het onbeschrijfelijke verdriet wat dit met zich meebracht en de onmogelijke beslissingen die zij vaak moest nemen. Beslissingen die soms ook onbegrip opriepen.

Auteur: Jopie van den Burg
Verkoop: dit boek is te koop op https://www.boekenbestellen.nl/boek/tot-de-dood

 

 

 

 

Interessant? Lees ook deze tips
Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Tip: Communiceer met partner en kinderen

Blijven praten met je partner en met de kinderen is ontzettend belangrijk als je partner hersenletsel heeft.

Pagina's