Gemeenten

Als gemeente krijgt u in de Wmo te maken met diverse doelgroepen. Sommige doelgroepen vragen specialistische expertise. Bekend zijn de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking, met autisme en met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Niet-aangeboren hersenletsel is de expertise van de Hersenz-organisaties. Deze pagina geeft informatie over wat gemeenten kunnen doen om deze doelgroep goed van dienst te kunnen zijn.

Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben geen zorgvraag of een zorgvraag die prima met mantelzorg en vanuit algemene voorzieningen beantwoord kan worden. Een kleine groep heeft maatwerk nodig, tijdelijk of permanent. De organisaties die het Hersenz behandelprogramma bieden, bieden ook Wmo-ondersteuning, bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding.

Behandeling vanuit Hersenz kan zinvol zijn als er mogelijkheden zijn het functioneren te verbeteren, zodat een hoger niveau van zelfredzaamheid en participatie wordt bereikt. Daardoor is op termijn minder Wmo-ondersteuning nodig. Het behandelprogramma Hersenz valt binnen de Zorgverzekeringswet onder de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Op eventuele eerste behandelingen fysiotherapie (individueel) na, hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden. Wel wordt een beroep gedaan op het eigen risico. De behandeling is tijdelijk en vindt plaats naast de al aanwezige Wmo-ondersteuning.

Wilt u een burger doorverwijzen voor behandeling of in contact komen met één van de Hersenz-organisaties, kijk dan via de postcodezoeker welke organisatie in uw gemeente actief is.

Hoeveel inwoners met hersenletsel heeft uw gemeente?

Bereken het als volgt:

Aantal inwoners x 3,8% = totaal aantal inwoners met hersenletsel in uw gemeente
Aantal inwoners x 0,8% = aantal inwoners dat hersenletsel oploopt per jaar
Aantal inwoners x 0,5% = aantal inwoners dat traumatisch hersenletsel oploopt per jaar
Aantal inwoners x 0,25% = aantal inwoners dat een beroerte krijgt per jaar
De overige 0,05% krijgt hersenletsel door een andere oorzaak.

 

Hieronder kunt u factsheets en achtergrondinformatie downloaden: