De professional: werk en hersenletsel

Ilse Claessen (Boogh), Trudy Peters (Siza) en Maia Kramer (Heliomare)  zijn als re-integratiedeskundigen gespecialiseerd in niet aangeboren hersenletsel. Volgens dit drietal weten mensen met hersenletsel aanvankelijk niet goed wat ze wel en niet kunnen. Bovendien willen ze meestal te veel. “Ze starten soms te vroeg of heel laat met de re-integratie naar werk. Of ze starten niet op de goede manier, bijvoorbeeld zonder re-integratiedeskundige.”

Hersenletsel

Het eerste jaar na het hersenletsel moet gericht zijn op herstel, vinden de professionals. “Enkele mensen kunnen vrij snel na het hersenletsel starten met werken, maar uit ervaring weten we dat het van groot belang is eerst goed te revalideren. Voor een goed revalidatietraject staat al gauw zes tot acht maanden. Zeer wenselijk is dat de geleidelijke werkopbouw wel binnen 1 jaar na datum letsel start.”

Re-integratie en revalidatie kúnnen naast elkaar bestaan maar dan wel met  ‘specialistische begeleiding’, is hun overtuiging. “Herstel moet in het eerste jaar voorop staan. Als je jezelf te snel overbelast, herstel je minder goed. Herstel is voor de rest van je leven.” 

De focus moet liggen op gefundeerd beginnen aan re-integratie. “Het is belangrijk dat je zelf weet wat je hebt. Tijdens de revalidatie moet helder worden wat de gevolgen van je letsel zijn, moet je inzicht krijgen in je beperkingen en weten hoe ermee om te gaan.”

Dienstverband

Als mensen een dienstverband hebben is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een re-integratiedeskundige met kennis van niet aangeboren hersenletsel betrokken raakt.  

Sommige cliënten zien op tegen de stap richting  werk. “Ze zien niets aan me terwijl ik toch echt heel erg veranderd ben”. Ook in dat proces kan een specialist ondersteunen. “Een re-integratiedeskundige kan voorlichting geven aan leidinggevende en collega´s. Soms is werk een prima training, denk aan één of twee begeleide uurtjes en dat een paar keer in de week. Het is een zoektocht naar de juiste balans, niet onder-belasten maar ook niet overbelasten.” 

Op verschillende plaatsen in Nederland werken re-integratiedeskundigen samen met behandeling van Hersenz, zodat er goed gekeken wordt of iemand al kan starten om terug te keren naar werk en heeft leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel.

Landelijk dekkend netwerk

Het drietal werkt nu aan een landelijk dekkend re-integratie netwerk van in hersenletsel gespecialiseerde organisaties.

Waarom is dat zo belangrijk? “Als bedrijfsartsen of arbeidsdeskundigen onvoldoende kennis van hersenletsel hebben, gaat het nogal eens mis. Er is dan bijvoorbeeld onvoldoende of onvolledige dossier opbouw of een neuropsychologisch onderzoek ontbreekt. Als er geen goede medische informatie en onvoldoende begeleiding op de werkplek is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor een juiste WIA beoordeling.

Onzichtbare gevolgen hersenletsel

Een re-integratiedeskundige met kennis van hersenletsel is ook belangrijk om de onzichtbare gevolgen van hersenletsel te benadrukken. “Bijna alle mensen met hersenletsel kampen met vermoeidheid. Dat zie je niet aan de buitenkant. Hun belastbaarheid is vaak gering.” Als energetische beperkingen niet of onvoldoende zijn onderbouwd door de verzekeringsarts is de kans groot dat iemand geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgt of een te lage toekenning. “Bij een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd door iemand met kennis van hersenletsel wordt goed naar die belastbaarheid gekeken. En als je een neuropsychologisch onderzoek kan overleggen, zijn ook de cognitieve beperkingen opgenomen in het belastbaarheidsprofiel.”

“Kies een re-integratiedeskundige met kennis van hersenletsel. Die kan alle betrokken partijen: bedrijfsarts, leidinggevende, collega’s en partner adviseren en ondersteunen in het hele traject van de eerste twee jaar.” 

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional over overprikkeling

Sietske Reehorst is psychomotorisch therapeut. Ze geeft individuele en groepsbehandeling voor Hersenz. Overprikkeling is een belangrijk onderwerp tijdens de behandeling, vertelt ze in een nieuwe aflevering van De Professional.

Jong…en dan boem…hersenletsel!

Hersenletsel is altijd ingrijpend. Het is extra moeilijk als hersenletsel je overkomt wanneer je nog bezig bent je leven op te bouwen. Hersenz heeft daarom een apart programma ontwikkeld voor jongvolwassenen. De professionals Marlien Bongers, Emmy Janssen-Cox, Tanja Peeters (foto links) en Nicole Sillekens vertellen erover.

De professional Steven Kalkman over vermoeidheid

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Steven Kalkman is fysiotherapeut.

De professional: stabiliteit in het gezin

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Riet Vreeman is cognitief groepsbehandelaar en individueel behandelaar.

De professional: inzicht in grenzen

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Marit Dhondt geeft psychomotorische therapie en leert mensen inzicht te geven in hun grenzen.

Pagina's