Aanmelden informatiebijeenkomst

Als bovenstaande optie(s) niet op u van toepassing is, is deze bijeenkomst wellicht niet geschikt voor u. Zoek dan een bijeenkomst die beter bij uw situatie aansluit.
Let op! Informatiebijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor mensen die nog niet zijn aangemeld voor het behandelprogramma Hersenz.