Bouwsteen behandeling thuis

Behandeling thuisIn de groepsbijeenkomsten leert u beter om te gaan met de gevolgen van uw hersenletsel. Maar hoe past u dat thuis toe? Dat is niet altijd makkelijk omdat u het thuis helemaal zélf moet doen, in andere omstandigheden, samen met uw naasten. Want ook zij krijgen te maken met de vaak ingrijpende veranderingen. De thuisbehandelaar helpt u om ook thuis en met uw naasten (het systeem) beter te functioneren. 

U praat individueel met uw behandelaar over uw persoonlijke doelen. Ook uw partner en kinderen worden daarbij betrokken. In de behandeling thuis is ruimte om dieper in te gaan op thema’s uit de groepsbijeenkomsten of op andere zaken die u bezig houden.

Voorbeelden van doelen zijn:
  • Ik beweeg me zelfstandig in huis
  • Mijn man en kinderen weten beter wat er in mij omgaat
  • We hebben de taken thuis goed verdeeld
  • Als partner doe ik een dag in de week iets voor mezelf