Tip: Zorg voor structuur

Structuur is belangrijk voor mensen met hersenletsel. Maar ook voor naasten! 

Je hele leven verandert in één moment, vaak wordt het niet meer zoals voorheen. Zoek je evenwicht zodat je je partner steun kan bieden.

Maak samen met je partner een planning, zodat je partner zijn of haar rustmomenten heeft.

Maak een duidelijke weekplanning; welke afspraken hebben we deze week en wat eten we? Afhankelijk van de afspraken, is het mogelijk om juist wel of niet nog een klein klusje te doen, het gras te maaien, bij een vriend op visite te gaan, etc.

(Bron: Tips van en voor partners van mensen met hersenletsel. Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Leven met hersenletsel op lange termijn.)

Interessant? Lees ook deze tips
TIP: 10 Boeken over hersenletsel en naasten

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Pagina's