Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp

  • In het begin biedt de omgeving vaak hulp aan. Wijs deze niet meteen af omdat je denkt dat het wel meevalt, maar geef aan dat je er graag gebruik van maakt als het nodig is. Pas als de impact duidelijk is kun je de belasting van jezelf goed overzien, maar dan is hulp vragen en begrip vinden veel lastiger.
  • Schroom niet om hulp te vragen. Dat kan professionele hulp zijn, zoals een psycholoog of de behandeling van Hersenz, maar ook de buurvrouw of -man.
  • Er zijn goede sociale werkers, die kunnen veel voor je betekenen.
  • Probeer naar een contactgroep van lotgenoten te gaan. Hier kun je je verhaal met weinig woorden kwijt, want iedereen zit in (bijna) dezelfde situatie en begrijpt je meteen. Je ontvangt steun, maar ook adviezen en tips om alles soepeler te laten verlopen.
  • Bij moeilijkheden in het huishouden, vraag hulp bij de gemeente.

    (Bron: Tips van en voor partners van mensen met hersenletsel. Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Leven met hersenletsel op lange termijn.) 

Interessant? Lees ook deze tips
TIP: 10 Boeken over hersenletsel en naasten

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Tip: Communiceer met partner en kinderen

Blijven praten met je partner en met de kinderen is ontzettend belangrijk als je partner hersenletsel heeft.

Pagina's