Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

  • Vertel aan familie en vrienden wat er gebeurd is met je partner. Bijvoorbeeld dat er aan de buitenkant niets is te zien, maar er geestelijk wel veel is veranderd.
  • Bij onbegrip bij familie en vrienden, en dat gebeurt altijd(!), is het aan jou als partner om duidelijkheid te verschaffen. Geef sommige mensen rechtstreeks tekst en uitleg over dat je leven totaal is veranderd en dat niets meer vanzelfsprekend is.
  • Erger je niet als er veel sociale contacten wegvallen, je echte vrienden/kennissen blijven wel over.

(Bron: Tips van en voor partners van mensen met hersenletsel. Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Leven met hersenletsel op lange termijn.) 

Interessant? Lees ook deze tips
Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Communiceer met partner en kinderen

Blijven praten met je partner en met de kinderen is ontzettend belangrijk als je partner hersenletsel heeft.

Tip: Zorg voor structuur

Structuur is belangrijk voor mensen met hersenletsel. Maar ook voor naasten!

Pagina's