Tips bij ontremming

De volgende tips kunnen je helpen wanneer je de nadelige gevolgen ondervindt als gevolg van ontremming.

  • Planning. Zorg voor een goede planning van de dag/week. Structuur en overzicht zorgen voor rust en stabiliteit. Beperk de prikkels waarop gereageerd ‘moet’ worden door te zorgen voor een overzichtelijke, geordende omgeving, een vaste dagindeling met rustpauzes en voorspelbare activiteiten.
  • Omgeving. Vraag je omgeving mee op te letten op de prikkels die bij jou ontremd gedrag kunnen oproepen. Zorg ervoor dat verleidende prikkels zo veel mogelijk uit het zicht zijn. Als de prikkel er niet is, word je ook niet verleid tot het gedrag.
  • Signalen. Spreek met je omgeving af dat zij jou signalen geven als er ontremd gedrag optreedt. Vaak is non-verbaal ‘ingrijpen’ beter dan woorden: even aanstoten, een kalmerend handgebaar maken of aankijken.
  • Stoplichtmethode. De stoplichtmethode helpt je om te begrijpen hoe boosheid en stress zich opbouwt en werkt. Hoe deze methode in zijn werk gaat, lees je op deze pagina.

 

 

Bronnen: Omgaan met hersenletsel, hulp bij een veranderd leven, Jenny Palm Zorgwijzer gedragsveranderingen, Danielle Boelen, Hersenstichting

Interessant? Lees ook deze tips
TIP: 10 Boeken over hersenletsel en naasten

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Pagina's