Ga het gesprek aan

Veel mensen vinden het eng of moeilijk om te vragen naar gedachten over zelfdoding. Maar je brengt iemand niet op ideeën door er naar te vragen. Praten kan juist helpen bij het vinden van een andere oplossing dan de dood. Het doorbreekt het isolement en het kan opluchten om alle nare gedachten en wanhoop te mogen uiten.

Vraag er dus naar, als je vermoedt dat iemand aan zelfdoding denkt. Degene om wie het gaat schaamt zich vaak en kan aftasten of jij zijn of haar ellende wel kunt aanhoren. Stel de vraag daarom concreet en draai er niet omheen. “Denk je er soms aan om een eind aan je leven te maken?” Als de ander dit bevestigt, is het belangrijk dat je niet oppervlakkig gaat geruststellen of snel adviseren. Zeg bijvoorbeeld niet “Je hebt nog kinderen om voor te leven”. Of  “Als je nu dit of dat gaat doen dan….” Er speelt vaak al zoveel schaamte en/of angst voor de gevolgen van hulp zoeken.

Vraag wat iemand zo wanhopig maakt en neem de tijd daarvoor, zonder naar oplossingen te gaan zoeken.

Er is een app beschikbaar die helpt om het gesprek aan te gaan. Deze app heet VraagMaar

https://www.113.nl/VraagMaar

Interessant? Lees ook deze tips
Tip: Zoek op tijd hulp

Probeer problemen waar je tegenaan loopt niet alleen op te lossen. Zoek tijdig hulp!

Tip: Leg anderen uit wat er aan de hand is

Het is verstandig om mensen in de nabije omgeving te vertellen wat er is gebeurd met je partner en vooral wat de (onzichtbare) gevolgen zijn van het hersenletsel.

Tip: Communiceer met partner en kinderen

Blijven praten met je partner en met de kinderen is ontzettend belangrijk als je partner hersenletsel heeft.

Tip: Zorg voor structuur

Structuur is belangrijk voor mensen met hersenletsel. Maar ook voor naasten!

Tip: Ga mee naar behandelafspraken

Ga zoveel als mogelijk mee naar de behandelafspraken van je naasten. Zo blijf je op de hoogte en ze geven je goede adviezen.

Pagina's