Ga het gesprek aan

Veel mensen vinden het eng of moeilijk om te vragen naar gedachten over zelfdoding. Maar je brengt iemand niet op ideeën door er naar te vragen. Praten kan juist helpen bij het vinden van een andere oplossing dan de dood. Het doorbreekt het isolement en het kan opluchten om alle nare gedachten en wanhoop te mogen uiten.

Vraag er dus naar, als je vermoedt dat iemand aan zelfdoding denkt. Degene om wie het gaat schaamt zich vaak en kan aftasten of jij zijn of haar ellende wel kunt aanhoren. Stel de vraag daarom concreet en draai er niet omheen. “Denk je er soms aan om een eind aan je leven te maken?” Als de ander dit bevestigt, is het belangrijk dat je niet oppervlakkig gaat geruststellen of snel adviseren. Zeg bijvoorbeeld niet “Je hebt nog kinderen om voor te leven”. Of  “Als je nu dit of dat gaat doen dan….” Er speelt vaak al zoveel schaamte en/of angst voor de gevolgen van hulp zoeken.

Vraag wat iemand zo wanhopig maakt en neem de tijd daarvoor, zonder naar oplossingen te gaan zoeken.

Er is een app beschikbaar die helpt om het gesprek aan te gaan. Deze app heet VraagMaar

https://www.113.nl/VraagMaar

Interessant? Lees ook deze tips
TIP: compensatie-strategieën bij aandachtsproblemen

Veel mensen met hersenletsel hebben problemen met aandacht. Je kunt dingen op een andere manier doen zodat je minder last hebt van je aandachtsproblemen. Dit noemen we compensatiestrategieën.

TIP: Zet helpende gedachten in

Blokkerende gedachten zijn gedachten die je een onprettig gevoel geven of die je weerhouden om dingen te doen. Ze zijn niet helpend, veroorzaken stress en overbelasting en bemoeilijken het bereiken van een doel. Je eigen gedachten kunnen het je dus moeilijker maken om je doel te behalen. Je kunt ze vervangen door helpende gedachten.

TIP: 10 Boeken over hersenletsel

Over hersenletsel en naasten zijn diverse boeken geschreven. We hebben er 10 voor je op een rij gezet. Mocht je een of meerdere boeken willen aanschaffen, klik dan op de link(s) bij 'verkoop'.

Tip: Neem tijd voor jezelf

Samenleven met een partner met hersenletsel is vaak zwaar, zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf!

Tip: Onderneem samen activiteiten

Samen activiteiten blijven ondernemen kan helpend zijn .

Pagina's