Samenwerking met revalidatie

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met hersenletsel in de chronische fase de juiste hulp krijgen? Dat doen we bijvoorbeeld door goede afstemming tussen verschillende vormen van hulp, zoals Hersenz en de revalidatiecentra. In steeds meer regio’s vindt er overleg plaats tussen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie, met als doel dat cliënten de voor hen meest passende behandeling krijgen. Over en weer verwijzen we naar elkaar door als het nodig is of bespreken we casuïstiek.

Vooral de behandelingen vanuit NAH-poli’s of NAH-centra van revalidatiecentra lijken op het eerste gezicht op de behandeling van Hersenz. Beide soorten organisaties bieden een multidisciplinaire aanpak en richten zich op verschillende aspecten van het functioneren. Doel is betere participatie van mensen met hersenletsel. Ook het systeem krijgt altijd aandacht. Wat zijn dan de verschillen?

  • In een revalidatiecentrum is de hoofdbehandelaar een revalidatiearts terwijl dat bij Hersenz een gz- of neuropsycholoog is.
  • Het tempo ligt binnen de poliklinische revalidatie wat hoger dan bij Hersenz. Het vraagt daardoor meer van het tempo van informatieverwerking en van het vermogen om het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Daardoor gaat het natuurlijk wel sneller.
  • Hersenz biedt vooral groepsbehandeling. Sommige revalidatiecentra doen dit ook, maar veel poliklinische behandeling of dagbehandeling vindt individueel plaats.
  • Revalidatiecentra komen niet of slechts een paar keer bij de cliënt thuis. Bij Hersenz vindt gedurende het hele behandeltraject behandeling bij de cliënt thuis plaats.
  • Revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet terwijl Hersenz gefinancierd wordt vanuit de Wlz, via de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Voor revalidatie indiceert de revalidatiearts, voor Hersenz het CIZ.
  • Revalidatie is ‘voorliggend’ op Hersenz. Dat betekent dat volgens de geldende wet- en regelgeving een cliënt die in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie op dat moment geen gebruik mag maken van extramurale behandeling van Hersenz.
  • Revalidatie richt zich zowel op de subacute fase, waarin het voornaamste herstel plaatsvindt, als op de chronische fase. Hersenz richt zich uitsluitend op de chronische fase. 


Werkt u in de revalidatie of in een andere vorm van zorg en wilt u contact met ons? Dan kunt u ons mailen voor een afspraak: info@hersenz.nl 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Goede zorg thuis belangrijk

Mensen verblijven na een hersenbloeding of -infarct (CVA) korter in een revalidatiecentrum dan vijftien jaar geleden. Om ervoor te zorgen dat mensen op de lange termijn voldoende kunnen participeren is goede zorg als mensen eenmaal thuis zijn (chronische fase) extra belangrijk.

Hersenz in beeld

Hersenz biedt behandeling aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel die willen leren omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun letsel. Om zichtbaar te maken hoe de behandeling van Hersenz er uit kan zien voor mensen met hersenletsel hebben we deze plaat gemaakt.

Magazine 2017 is uit

Een dagje Hersenz in Rotterdam, een reportage bij de eerste jongvolwassenen-groep en uitleg over het speciale partnerprogramma. U leest het allemaal in het nieuwe Hersenz magazine.

Teamleden gezocht voor kennisnetwerk

Het NAH Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder is op zoek naar enthousiaste teamleden die mee willen denken en doen aan een driejarig project op het gebied van gelijkwaardigheid en zeggenschap voor mensen met hersenletsel.

Start groep jongeren

Hersenz is gestart met een pilotgroep voor jongvolwassenen met hersenletsel onder de 35 jaar. Volgens deelnemer Jordy (19) is dat hartstikke belangrijk.

Pagina's