Samenwerking met revalidatie

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met hersenletsel in de chronische fase de juiste hulp krijgen? Dat doen we bijvoorbeeld door goede afstemming tussen verschillende vormen van hulp, zoals Hersenz en de revalidatiecentra. In steeds meer regio’s vindt er overleg plaats tussen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie, met als doel dat cliënten de voor hen meest passende behandeling krijgen. Over en weer verwijzen we naar elkaar door als het nodig is of bespreken we casuïstiek.

Vooral de behandelingen vanuit NAH-poli’s of NAH-centra van revalidatiecentra lijken op het eerste gezicht op de behandeling van Hersenz. Beide soorten organisaties bieden een multidisciplinaire aanpak en richten zich op verschillende aspecten van het functioneren. Doel is betere participatie van mensen met hersenletsel. Ook het systeem krijgt altijd aandacht. Wat zijn dan de verschillen?

  • In een revalidatiecentrum is de hoofdbehandelaar een revalidatiearts terwijl dat bij Hersenz een gz- of neuropsycholoog is.
  • Het tempo ligt binnen de poliklinische revalidatie wat hoger dan bij Hersenz. Het vraagt daardoor meer van het tempo van informatieverwerking en van het vermogen om het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Daardoor gaat het natuurlijk wel sneller.
  • Hersenz biedt vooral groepsbehandeling. Sommige revalidatiecentra doen dit ook, maar veel poliklinische behandeling of dagbehandeling vindt individueel plaats.
  • Revalidatiecentra komen niet of slechts een paar keer bij de cliënt thuis. Bij Hersenz vindt gedurende het hele behandeltraject behandeling bij de cliënt thuis plaats.
  • Revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet terwijl Hersenz gefinancierd wordt vanuit de Wlz, via de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Voor revalidatie indiceert de revalidatiearts, voor Hersenz het CIZ.
  • Revalidatie is ‘voorliggend’ op Hersenz. Dat betekent dat volgens de geldende wet- en regelgeving een cliënt die in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie op dat moment geen gebruik mag maken van extramurale behandeling van Hersenz.
  • Revalidatie richt zich zowel op de subacute fase, waarin het voornaamste herstel plaatsvindt, als op de chronische fase. Hersenz richt zich uitsluitend op de chronische fase. 


Werkt u in de revalidatie of in een andere vorm van zorg en wilt u contact met ons? Dan kunt u ons mailen voor een afspraak: info@hersenz.nl 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Heb jij je sociale stem al gedoneerd?

Al ruim honderdvijftig mensen doneren hun sociale stem aan Hersenz! Hoe meer mensen onze berichten delen, hoe meer mensen met hersenletsel en hun naasten kunnen we bereiken én helpen.

NIEUW EXPERTISECENTRUM IN VOORTHUIZEN

Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Voorthuizen. De teller van deze specialistische hulp komt hiermee op zes locaties.

Zoek en vind hulp

Watvindik.nl/hersenletsel is een site waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen zoeken naar betrouwbare informatie, een cursus, training of begeleiding en behandeling. Je kunt je postcode invoeren en zoeken naar geschikt aanbod. Op de site kun je aanbod ook beoordelen.

Siza start Hersenz Jong

Het Regionaal Expertisecentrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Teuge start een Hersenz-programma voor jongvolwassenen. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen met NAH tussen de 18 en 30 jaar en start in september 2018.

Hersenz aanbieder Siza opent deuren in Groenlo

Zorgorganisatie Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Groenlo. Een al eerder gestart behandelcentrum in Terborg bleek zo succesvol dat Siza nu een groter deel van de Achterhoek gaat bedienen.

Pagina's