Samenwerking met revalidatie

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met hersenletsel in de chronische fase de juiste hulp krijgen? Dat doen we bijvoorbeeld door goede afstemming tussen verschillende vormen van hulp, zoals Hersenz en de revalidatiecentra. In steeds meer regio’s vindt er overleg plaats tussen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie, met als doel dat cliënten de voor hen meest passende behandeling krijgen. Over en weer verwijzen we naar elkaar door als het nodig is of bespreken we casuïstiek.

Vooral de behandelingen vanuit NAH-poli’s of NAH-centra van revalidatiecentra lijken op het eerste gezicht op de behandeling van Hersenz. Beide soorten organisaties bieden een multidisciplinaire aanpak en richten zich op verschillende aspecten van het functioneren. Doel is betere participatie van mensen met hersenletsel. Ook het systeem krijgt altijd aandacht. Wat zijn dan de verschillen?

  • In een revalidatiecentrum is de hoofdbehandelaar een revalidatiearts terwijl dat bij Hersenz een gz- of neuropsycholoog is.
  • Het tempo ligt binnen de poliklinische revalidatie wat hoger dan bij Hersenz. Het vraagt daardoor meer van het tempo van informatieverwerking en van het vermogen om het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Daardoor gaat het natuurlijk wel sneller.
  • Hersenz biedt vooral groepsbehandeling. Sommige revalidatiecentra doen dit ook, maar veel poliklinische behandeling of dagbehandeling vindt individueel plaats.
  • Revalidatiecentra komen niet of slechts een paar keer bij de cliënt thuis. Bij Hersenz vindt gedurende het hele behandeltraject behandeling bij de cliënt thuis plaats.
  • Revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet terwijl Hersenz gefinancierd wordt vanuit de Wlz, via de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Voor revalidatie indiceert de revalidatiearts, voor Hersenz het CIZ.
  • Revalidatie is ‘voorliggend’ op Hersenz. Dat betekent dat volgens de geldende wet- en regelgeving een cliënt die in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie op dat moment geen gebruik mag maken van extramurale behandeling van Hersenz.
  • Revalidatie richt zich zowel op de subacute fase, waarin het voornaamste herstel plaatsvindt, als op de chronische fase. Hersenz richt zich uitsluitend op de chronische fase. 


Werkt u in de revalidatie of in een andere vorm van zorg en wilt u contact met ons? Dan kunt u ons mailen voor een afspraak: info@hersenz.nl 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Op de politieke agenda

Politieke belangstelling voor Hersenz. Op 5 oktober bracht Kamerlid Evert Jan Slootweg een werkbezoek aan Hersenz. Hij neemt twee speerpunten mee naar Den Haag: Mensen met hersenletsel moeten Hersenz sneller vinden én Hersenz moet integraal over naar de Zorgverzekeringswet.

De impact van afasie

Danny heeft afasie als gevolg van een hersenbloeding. Hij heeft moeite met praten en het vinden van de juiste woorden. Naar schatting 30.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie.

Online hulpverlening voor mensen met hersenletsel

E-health platform Jouw Omgeving heeft een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Hersenz. Cliënten van Hersenz, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, krijgen vanaf nu blended hulpverlening aangeboden via het online portal van Jouw Omgeving.

Nieuwe behandellocatie voor Hersenz regio Leiden

Hersenz regio Leiden krijgt een nieuwe behandellocatie. In oktober verhuist het behandelteam van de tijdelijke huisvesting op Swetterhage (Zoeterwoude) naar een pand van GGZ Rivierduinen aan de Sandifortdreef in Leiden.

HOOFDSTUK OPGELOST

Hoofdstuk Opgelost! heet het boek dat Merel van Zoelen en Wouter de Boer schreven. De twee Hersenz-behandelaren zijn enthousiast over oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel. Ze delen hun ervaringen graag via dit praktische boek, met uitleg, technieken, voorbeeldvragen, casuïstiek, tips en oefening.

Pagina's