Samenwerking met revalidatie

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met hersenletsel in de chronische fase de juiste hulp krijgen? Dat doen we bijvoorbeeld door goede afstemming tussen verschillende vormen van hulp, zoals Hersenz en de revalidatiecentra. In steeds meer regio’s vindt er overleg plaats tussen het revalidatiecentrum en de Hersenz-organisatie, met als doel dat cliënten de voor hen meest passende behandeling krijgen. Over en weer verwijzen we naar elkaar door als het nodig is of bespreken we casuïstiek.

Vooral de behandelingen vanuit NAH-poli’s of NAH-centra van revalidatiecentra lijken op het eerste gezicht op de behandeling van Hersenz. Beide soorten organisaties bieden een multidisciplinaire aanpak en richten zich op verschillende aspecten van het functioneren. Doel is betere participatie van mensen met hersenletsel. Ook het systeem krijgt altijd aandacht. Wat zijn dan de verschillen?

  • In een revalidatiecentrum is de hoofdbehandelaar een revalidatiearts terwijl dat bij Hersenz een gz- of neuropsycholoog is.
  • Het tempo ligt binnen de poliklinische revalidatie wat hoger dan bij Hersenz. Het vraagt daardoor meer van het tempo van informatieverwerking en van het vermogen om het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Daardoor gaat het natuurlijk wel sneller.
  • Hersenz biedt vooral groepsbehandeling. Sommige revalidatiecentra doen dit ook, maar veel poliklinische behandeling of dagbehandeling vindt individueel plaats.
  • Revalidatiecentra komen niet of slechts een paar keer bij de cliënt thuis. Bij Hersenz vindt gedurende het hele behandeltraject behandeling bij de cliënt thuis plaats.
  • Revalidatie wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet terwijl Hersenz gefinancierd wordt vanuit de Wlz, via de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Voor revalidatie indiceert de revalidatiearts, voor Hersenz het CIZ.
  • Revalidatie is ‘voorliggend’ op Hersenz. Dat betekent dat volgens de geldende wet- en regelgeving een cliënt die in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie op dat moment geen gebruik mag maken van extramurale behandeling van Hersenz.
  • Revalidatie richt zich zowel op de subacute fase, waarin het voornaamste herstel plaatsvindt, als op de chronische fase. Hersenz richt zich uitsluitend op de chronische fase. 


Werkt u in de revalidatie of in een andere vorm van zorg en wilt u contact met ons? Dan kunt u ons mailen voor een afspraak: info@hersenz.nl 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Geen groepsbehandelingen, intakes zoveel mogelijk via beelbellen

In Nederland blijft het aantal besmettingen met het nieuwe corona-virus groeien. De Hersenz-organisaties hebben maatregelen getroffen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle groepsbehandelingen zijn stopgezet. Waar mogelijk worden cliënten behandeld via beeldbellen. Nieuwe aanmeldingen kunnen doorgaan. Ook intakes proberen we zoveel mogelijk via beeldbellen door te laten gaan.

Radiospotje!

Op de radiozender Q-Music is de radiospot van Hersenz komende week te beluisteren. Daar zijn we enorm blij mee, want Q-Music heeft de zendtijd als kerstcadeautje aangeboden! U kunt het radiospotje hier ook beluisteren

Wilt u het spotje delen met iemand ? Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder. 

Samenwerking met revalidatie biedt voordelen

Ongeveer tien procent van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt terecht in een revalidatiecentrum. Hersenz biedt mensen behandeling die klaar zijn met revalideren of die rechtstreeks uit het ziekenhuis komen. Samenwerking tussen revalidatiecentra en de veertien Hersenz-organisaties biedt voordelen voor de cliënt en vindt op steeds meer plaatsen in Nederland plaats.

's Heeren Loo treedt toe tot Hersenz

Hersenz verwelkomt ’s Heeren Loo met ingang van 2020 als veertiende partner van het netwerk Hersenz. ’s Heeren Loo gaat binnen Hersenz bijdragen aan de verbetering van intramurale zorg voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld door de inzet van de door Hersenz al ontwikkelde behandeling in woonvoorzieningen.

Iedereen kiest voor de iPad

Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules. Voorheen kregen cliënten bij elke module een papieren map met uitleg en oefeningen. Sinds 2018 is het behandelprogramma online beschikbaar op het platform Jouw Omgeving en werken veel behandelaren en cliënten met de iPad of op de laptop of PC.

Pagina's