Hersenz is flink gegroeid in 2016. Steeds meer mensen met hersenletsel, naasten en verwijzers weten Hersenz te vinden. In totaal volgden in 2016 1.500 cliënten een behandeling van Hersenz, waarbij vaak ook de partner of een andere naaste betrokken was. Ook het aantal locaties is fors uitgebreid tot bijna 50, verspreid over heel Nederland. 

Om Hersenz-behandelingen te kunnen geven zijn er gekwalificeerde behandelaars nodig. Daarom kwamen er 75 nieuwe cognitief en thuisbehandelaars en 30 fysiek behandelaars bij. Allemaal volgden zij één of meer tweedaagse scholingen.

Afasie
Nieuw is dat op enkele plaatsen ook het behandelprogramma Afasie van start ging, vaak in samenwerking met bestaande afasiecentra. In 2017 zal het aantal groepen voor mensen met afasie worden uitgebreid.

Nascholing

Alle behandelaars volgden nascholingen, bijvoorbeeld in de Yucelmethode, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Communicatieve redzaamheid, Oplossingsgericht werken of Valpreventie. Ook was er een inspiratiedag voor behandelaars over ervaringsgerichte werkvormen. Daarbij gaat het om fysieke werkvormen maar ook het gebruik van beelden, tekenen, muziek, natuur, visualisaties en symbolen. Deze werkvormen kunnen het effect van de behandeling versterken, zeker als de deelnemers moeite hebben met het verwerken van verbale informatie.

Nieuwe programma's

Verder werd in 2016 de basis gelegd voor nieuwe programma’s, namelijk Onderzoek en advies, een compacte versie van het bestaande behandelprogramma Verder met hersenletsel en programma’s voor mensen die werken en voor jong volwassenen.

Facebook

Verder groeide Hersenz enorm op Facebook. De facebookpagina van Hersenz heeft bijna drieduizend volgers. Gemiddeld drie keer per week worden berichten gepost. Bijvoorbeeld over de gevolgen van hersenletsel, ervaringsverhalen van deelnemers en tips. 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Hersenletsel Alliantie opgericht

Op vrijdag 2 november jl. is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Hersenz is één van de aangesloten partijen.

Online werkt beter voor mij

De stap van papieren mappen naar online modules maakte voor Ronnie Zomerdijk uit Meppel een wereld van verschil. De deelnemer aan Hersenz deelt graag zijn ervaringen met de online-behandeling van Jouw Omgeving. ‘Vooral de voorleesfunctie is top, want als ik de informatie hóór, dan blijft het veel beter hangen.’

Bouwen aan identiteit

Hersenz-behandelaar Rianne Brinkman schreef het boek Bouwen aan identiteit. Het boek biedt een theoretische basis en een praktische handreiking, met 25 direct toepasbare werkvormen. Reno Huibers zorgde voor de illustraties. 

Op de politieke agenda

Politieke belangstelling voor Hersenz. Op 5 oktober bracht Kamerlid Evert Jan Slootweg een werkbezoek aan Hersenz. Hij neemt twee speerpunten mee naar Den Haag: Mensen met hersenletsel moeten Hersenz sneller vinden én Hersenz moet integraal over naar de Zorgverzekeringswet.

De impact van afasie

Danny heeft afasie als gevolg van een hersenbloeding. Hij heeft moeite met praten en het vinden van de juiste woorden. Naar schatting 30.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie.

Pagina's