Hersenz is flink gegroeid in 2016. Steeds meer mensen met hersenletsel, naasten en verwijzers weten Hersenz te vinden. In totaal volgden in 2016 1.500 cliënten een behandeling van Hersenz, waarbij vaak ook de partner of een andere naaste betrokken was. Ook het aantal locaties is fors uitgebreid tot bijna 50, verspreid over heel Nederland. 

Om Hersenz-behandelingen te kunnen geven zijn er gekwalificeerde behandelaars nodig. Daarom kwamen er 75 nieuwe cognitief en thuisbehandelaars en 30 fysiek behandelaars bij. Allemaal volgden zij één of meer tweedaagse scholingen.

Afasie
Nieuw is dat op enkele plaatsen ook het behandelprogramma Afasie van start ging, vaak in samenwerking met bestaande afasiecentra. In 2017 zal het aantal groepen voor mensen met afasie worden uitgebreid.

Nascholing

Alle behandelaars volgden nascholingen, bijvoorbeeld in de Yucelmethode, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Communicatieve redzaamheid, Oplossingsgericht werken of Valpreventie. Ook was er een inspiratiedag voor behandelaars over ervaringsgerichte werkvormen. Daarbij gaat het om fysieke werkvormen maar ook het gebruik van beelden, tekenen, muziek, natuur, visualisaties en symbolen. Deze werkvormen kunnen het effect van de behandeling versterken, zeker als de deelnemers moeite hebben met het verwerken van verbale informatie.

Nieuwe programma's

Verder werd in 2016 de basis gelegd voor nieuwe programma’s, namelijk Onderzoek en advies, een compacte versie van het bestaande behandelprogramma Verder met hersenletsel en programma’s voor mensen die werken en voor jong volwassenen.

Facebook

Verder groeide Hersenz enorm op Facebook. De facebookpagina van Hersenz heeft bijna drieduizend volgers. Gemiddeld drie keer per week worden berichten gepost. Bijvoorbeeld over de gevolgen van hersenletsel, ervaringsverhalen van deelnemers en tips. 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
HOOFDSTUK OPGELOST

Hoofdstuk Opgelost! heet het boek dat Merel van Zoelen en Wouter de Boer schreven. De twee Hersenz-behandelaren zijn enthousiast over oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel. Ze delen hun ervaringen graag via dit praktische boek, met uitleg, technieken, voorbeeldvragen, casuïstiek, tips en oefening.

Heb jij je sociale stem al gedoneerd?

Al ruim honderdvijftig mensen doneren hun sociale stem aan Hersenz! Hoe meer mensen onze berichten delen, hoe meer mensen met hersenletsel en hun naasten kunnen we bereiken én helpen.

NIEUW EXPERTISECENTRUM IN VOORTHUIZEN

Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Voorthuizen. De teller van deze specialistische hulp komt hiermee op zes locaties.

Zoek en vind hulp

Watvindik.nl/hersenletsel is een site waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen zoeken naar betrouwbare informatie, een cursus, training of begeleiding en behandeling. Je kunt je postcode invoeren en zoeken naar geschikt aanbod. Op de site kun je aanbod ook beoordelen.

Siza start Hersenz Jong

Het Regionaal Expertisecentrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Teuge start een Hersenz-programma voor jongvolwassenen. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen met NAH tussen de 18 en 30 jaar en start in september 2018.

Pagina's