Hersenz is flink gegroeid in 2016. Steeds meer mensen met hersenletsel, naasten en verwijzers weten Hersenz te vinden. In totaal volgden in 2016 1.500 cliënten een behandeling van Hersenz, waarbij vaak ook de partner of een andere naaste betrokken was. Ook het aantal locaties is fors uitgebreid tot bijna 50, verspreid over heel Nederland. 

Om Hersenz-behandelingen te kunnen geven zijn er gekwalificeerde behandelaars nodig. Daarom kwamen er 75 nieuwe cognitief en thuisbehandelaars en 30 fysiek behandelaars bij. Allemaal volgden zij één of meer tweedaagse scholingen.

Afasie
Nieuw is dat op enkele plaatsen ook het behandelprogramma Afasie van start ging, vaak in samenwerking met bestaande afasiecentra. In 2017 zal het aantal groepen voor mensen met afasie worden uitgebreid.

Nascholing

Alle behandelaars volgden nascholingen, bijvoorbeeld in de Yucelmethode, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Communicatieve redzaamheid, Oplossingsgericht werken of Valpreventie. Ook was er een inspiratiedag voor behandelaars over ervaringsgerichte werkvormen. Daarbij gaat het om fysieke werkvormen maar ook het gebruik van beelden, tekenen, muziek, natuur, visualisaties en symbolen. Deze werkvormen kunnen het effect van de behandeling versterken, zeker als de deelnemers moeite hebben met het verwerken van verbale informatie.

Nieuwe programma's

Verder werd in 2016 de basis gelegd voor nieuwe programma’s, namelijk Onderzoek en advies, een compacte versie van het bestaande behandelprogramma Verder met hersenletsel en programma’s voor mensen die werken en voor jong volwassenen.

Facebook

Verder groeide Hersenz enorm op Facebook. De facebookpagina van Hersenz heeft bijna drieduizend volgers. Gemiddeld drie keer per week worden berichten gepost. Bijvoorbeeld over de gevolgen van hersenletsel, ervaringsverhalen van deelnemers en tips. 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Omgaan met verlies

Veel mensen met hersenletsel rouwen omdat ze niet meer de persoon zijn van vóór het letsel, al doet niet iedereen dat bewust. Omgaan met verlies is iets waar veel mensen met hersenletsel en hun naasten mee te maken krijgen. Manu Keirse, expert in verlies en rouw, gaf een scholing hierover aan Hersenz-behandelaren.

Houd Hersenz heel

Waarin verschilt Hersenz van revalidatie? Hoe wordt Hersenz vergoed? Programmamanager Judith Zadoks legt dit uit en licht toe waarom Hersenz straks goed in het basispakket moet komen.

Nieuw programma voor jongeren

Hersenz start voorjaar 2018 in Limburg, Zuid-Holland en Gelderland met een programma speciaal ontwikkeld voor jongeren en jongvolwassenen die willen leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel.

Special: Zien en waarnemen

Hersenletsel kan problemen veroorzaken bij het zien en waarnemen. Terwijl de ogen van iemand met een hersenbeschadiging mogelijk prima zijn, kunnen de hersenen de informatie die via die ogen binnenkomt dan niet goed verwerken.

Grip op prikkelbaarheid

Prikkelbaarheid is voor veel mensen met hersenletsel een groot probleem. Hogeschool Windesheim werkt aan een nieuw behandelaanbod dat ervoor moet zorgen dat mensen met hersenletsel meer grip krijgen op prikkelbaarheid.

Pagina's