Houd Hersenz heel

Waarin verschilt Hersenz van revalidatie? Hoe wordt Hersenz vergoed? Programmamanager Judith Zadoks legt dit uit en licht toe waarom Hersenz straks goed in het basispakket moet komen. 

Waarom is Hersenz ontwikkeld?
Nederland heeft goede revalidatiemogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Ongeveer een op de tien mensen krijgt specialistische revalidatie. Anderen krijgen eerstelijns behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Deze revalidatiebehandeling is echter niet altijd voldoende. Sommige mensen lopen vast als zij hun leven weer proberen op te pakken. Vaak wordt na verloop van tijd pas goed duidelijk wat de (onzichtbare) cognitieve, psychische en sociale gevolgen zijn van hersenletsel. Soms heeft iemand meer tijd en hulp nodig om het in revalidatie geleerde thuis toe te passen.

Met welke klachten komen mensen bij Hersenz?
Dat is heel breed. Veel mensen hebben na een ongeval of beroerte last van vermoeidheid, overprikkeling, somberheid, vergeetachtigheid, aandachtsproblemen of afasie. Je hoort vaak dat ze sneller boos worden en dat plannen en organiseren moeilijker gaan. Dat geeft
problemen in het dagelijks leven, met werk, financiën of sociale contacten, in het gezin of de partnerrelatie. Aan deze problemen kan wat gedaan worden, ook als het hersenletsel langer geleden is opgelopen.

Wat is het verschil met revalidatie?
Bij Hersenz lopen de programma’s langer en ligt het tempo lager dan in de revalidatie. Voor sommige mensen met hersenletsel is dat een voorwaarde om te kunnen leren. Een ander verschil is dat we zo vaak als nodig thuis komen om de cliënt het geleerde te laten toepassen en om de naasten te ondersteunen. Daarnaast zetten we psychomotorische therapie in. De cliënt leert daarbij door te doen, vanuit eigen ervaring. Dat werkt voor mensen met hersenletsel.

Door wie wordt de behandeling geboden?
Bij Hersenz is de hoofdbehandelaar geen revalidatiearts maar een gezondheidszorgpsycholoog of neuropsycholoog. Zij zijn sterk in het behandelen van de psychosociale gevolgen van het hersenletsel. In het team zitten verder een fysiotherapeut, psychomotorisch
therapeut, cognitief trainer en afasietherapeut.

Is de behandeling onderbouwd? 
Onderzoek laat zien dat cliënten na Hersenz beter kunnen omgaan met hun beperkingen en minder zorgvragen hebben. Neuro-psychiatrische problemen zoals somberheid en prikkelbaarheid nemen af. Bovendien ervaren mantelzorgers minder zorglast en zijn ze tevredener met hun leven.

Wat is het verschil met eerstelijnsbehandeling?
Onze aanpak is breder. Verschillende disciplines werken samen en stemmen voortdurend met elkaar af zodat iedereen aan hetzelfde werkt: de doelen van de cliënt. Deze integrale, multidisciplinaire behandeling in de chronische fase bestond nog niet.

Hersenz zit nog niet in de basisverzekering, hoe komt dat?
Hersenz valt nu onder een tijdelijke subsidieregeling. Het is de bedoeling dat Hersenz in 2019 naar de Zorgverzekeringswet gaat, als eerstelijns zorg. Hoe is nog niet duidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt daar binnenkort een besluit over. Maar de manier waarop we Hersenz nu bieden past niet in de bestaande regels, dat is al duidelijk. De brede en multidisciplinaire aanpak, waarover cliënten en naasten zo enthousiast zijn, kan straks misschien niet meer of vraagt veel administratief regelwerk. Ook moet de cliënt straks misschien een eigen bijdrage betalen. Dat willen we niet. We willen dat Hersenz als ‘totaalpakket’ beschikbaar is zodat we de behandeling kunnen inzetten die maximaal resultaat geeft. Dat is het beste voor mensen met 
hersenletsel en hun naasten.

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Geen groepsbehandelingen, intakes zoveel mogelijk via beelbellen

In Nederland blijft het aantal besmettingen met het nieuwe corona-virus groeien. De Hersenz-organisaties hebben maatregelen getroffen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle groepsbehandelingen zijn stopgezet. Waar mogelijk worden cliënten behandeld via beeldbellen. Nieuwe aanmeldingen kunnen doorgaan. Ook intakes proberen we zoveel mogelijk via beeldbellen door te laten gaan.

Radiospotje!

Op de radiozender Q-Music is de radiospot van Hersenz komende week te beluisteren. Daar zijn we enorm blij mee, want Q-Music heeft de zendtijd als kerstcadeautje aangeboden! U kunt het radiospotje hier ook beluisteren

Wilt u het spotje delen met iemand ? Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder. 

Samenwerking met revalidatie biedt voordelen

Ongeveer tien procent van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt terecht in een revalidatiecentrum. Hersenz biedt mensen behandeling die klaar zijn met revalideren of die rechtstreeks uit het ziekenhuis komen. Samenwerking tussen revalidatiecentra en de veertien Hersenz-organisaties biedt voordelen voor de cliënt en vindt op steeds meer plaatsen in Nederland plaats.

's Heeren Loo treedt toe tot Hersenz

Hersenz verwelkomt ’s Heeren Loo met ingang van 2020 als veertiende partner van het netwerk Hersenz. ’s Heeren Loo gaat binnen Hersenz bijdragen aan de verbetering van intramurale zorg voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld door de inzet van de door Hersenz al ontwikkelde behandeling in woonvoorzieningen.

Iedereen kiest voor de iPad

Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules. Voorheen kregen cliënten bij elke module een papieren map met uitleg en oefeningen. Sinds 2018 is het behandelprogramma online beschikbaar op het platform Jouw Omgeving en werken veel behandelaren en cliënten met de iPad of op de laptop of PC.

Pagina's