Netwerk hersenletsel

Om ervoor te zorgen dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter kunnen participeren in de samenleving is meer kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. Het nieuw op te richten landelijk ‘NAH-kennisnetwerk ‘Gewoon Bijzonder’ moet hier de komende vier jaar voor gaan zorgen.

ZonMw, financier van gezondheidsonderzoek, en de Hersenstichting hebben gezamenlijk een subsidie van  600.000 euro  toegekend voor het opzetten en uitvoeren van het netwerk.

Hersenz is een van de deelnemers aan het kennisnetwerk. Andere aangesloten partners zijn de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, Hogeschool Windesheim Flevoland, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Heliomare, Radboudumc en kennisinstituut Vilans. 

Volwaardige plek

Annet Wielemaker, hoofd Patiëntenzorg van de Hersenstichting, legt uit waarom de Hersenstichting samen met ZonMw het netwerk financiert: ‘Mensen met NAH verdienen een volwaardige plek in de samenleving. Al jaren streven we ernaar de kennis bij UMC’s te koppelen aan kennis uit de zorgpraktijk. De financiering van dit project maakt dit mogelijk.’

Samenleving onvoldoende ingericht 

Er zijn in Nederland ongeveer 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een gevolg van bijvoorbeeld een beroerte of ongeluk. Deze mensen hebben chronisch last van uiteenlopende klachten, zoals verlamming, verlies van zelfredzaamheid, aandacht- en concentratiestoornissen, taal- en spraakstoornissen en persoonlijkheidsveranderingen. In de praktijk blijkt dat nog te veel getroffenen niet kunnen meedoen aan de maatschappij. Bedrijven, scholen, vrijwilligersorganisaties en publieke organisaties zijn onvoldoende ingericht op de participatie van mensen met NAH.

Netwerk 

In het netwerk gaan getroffenen en hun naasten samenwerken met universiteiten, kennisorganisaties, belangenorganisaties en zorgorganisaties. Het doel is om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te verspreiden, om er zodoende voor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Drie projecten

Kitty Jurrius, associate lector NA(H)-zorg op maat bij Windesheim Flevoland, treedt op als coördinator van het netwerk en is blij met de subsidie: ‘Na een jaar van voorbereiden kunnen we nu aan de slag. Gedurende vier jaar staan drie projecten centraal. Het eerste project is het ontwikkelen van een databank waarin kennis over NAH verzameld wordt, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Het doel van het tweede project is het vergroten van de invloed van mensen met NAH, zodat zij kunnen meepraten en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Het derde project richt zich op maatschappelijke participatie. Onderzoekers gaan werkgevers, scholen en vrijwilligersorganisaties betrekken en ondersteunen bij planvorming en uitvoering om mensen met NAH in hun organisaties te kunnen laten deelnemen. Door goed samen te werken kunnen we kennis snel delen en onderzoeken vertalen naar implicaties en concrete tools en producten voor zorg- en ondersteuningsprogramma’s in de praktijk.’

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Geen groepsbehandelingen, intakes zoveel mogelijk via beelbellen

In Nederland blijft het aantal besmettingen met het nieuwe corona-virus groeien. De Hersenz-organisaties hebben maatregelen getroffen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle groepsbehandelingen zijn stopgezet. Waar mogelijk worden cliënten behandeld via beeldbellen. Nieuwe aanmeldingen kunnen doorgaan. Ook intakes proberen we zoveel mogelijk via beeldbellen door te laten gaan.

Radiospotje!

Op de radiozender Q-Music is de radiospot van Hersenz komende week te beluisteren. Daar zijn we enorm blij mee, want Q-Music heeft de zendtijd als kerstcadeautje aangeboden! U kunt het radiospotje hier ook beluisteren

Wilt u het spotje delen met iemand ? Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder. 

Samenwerking met revalidatie biedt voordelen

Ongeveer tien procent van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt terecht in een revalidatiecentrum. Hersenz biedt mensen behandeling die klaar zijn met revalideren of die rechtstreeks uit het ziekenhuis komen. Samenwerking tussen revalidatiecentra en de veertien Hersenz-organisaties biedt voordelen voor de cliënt en vindt op steeds meer plaatsen in Nederland plaats.

's Heeren Loo treedt toe tot Hersenz

Hersenz verwelkomt ’s Heeren Loo met ingang van 2020 als veertiende partner van het netwerk Hersenz. ’s Heeren Loo gaat binnen Hersenz bijdragen aan de verbetering van intramurale zorg voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld door de inzet van de door Hersenz al ontwikkelde behandeling in woonvoorzieningen.

Iedereen kiest voor de iPad

Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules. Voorheen kregen cliënten bij elke module een papieren map met uitleg en oefeningen. Sinds 2018 is het behandelprogramma online beschikbaar op het platform Jouw Omgeving en werken veel behandelaren en cliënten met de iPad of op de laptop of PC.

Pagina's