Ook in 2017 zijn er voor deelnemers geen kosten verbonden aan het behandeprogramma van Hersenz. Mensen hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Ook het eigen risico in de zorgverzekeringswet hoeft niet te worden aangesproken. Indien nodig kan er een indicatie voor vervoer aangevraagd.

Voor Hersenz is een indicatie nodig van het CIZ. De Hersenzorganisaties helpen u met die aanvraag. Er zijn verschillende manieren om u aan te melden voor Hersenz. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie bij u in de regio die Hersenz biedt. U kunt ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld uw huisarts, het revalidatiecentrum of een andere behandelaar.

Dit gebeurt er na uw aanmelding of verwijzing:

  • Hersenz neemt contact op met u
  • Hersenz vraagt u een toestemmingsformulier te ondertekenen om medische informatie op te vragen
  • Hersenz vraagt relevante medische informatie op
  • U krijgt een intakegesprek (binnen twee tot vier weken)
  • Eventueel regelt Hersenz aanvullend onderzoek (gemiddeld een maand)
  • Indicatie-aanvraag bij het CIZ (maximaal zes weken)
  • Start behandeling Hersenz
     

Tussen aanmelding, doorverwijzing en werkelijke start van behandeling kan enkele maanden zitten. Vaak is het wel mogelijk om al te starten met individuele behandeling.

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Hersenletsel Alliantie opgericht

Op vrijdag 2 november jl. is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Hersenz is één van de aangesloten partijen.

Online werkt beter voor mij

De stap van papieren mappen naar online modules maakte voor Ronnie Zomerdijk uit Meppel een wereld van verschil. De deelnemer aan Hersenz deelt graag zijn ervaringen met de online-behandeling van Jouw Omgeving. ‘Vooral de voorleesfunctie is top, want als ik de informatie hóór, dan blijft het veel beter hangen.’

Bouwen aan identiteit

Hersenz-behandelaar Rianne Brinkman schreef het boek Bouwen aan identiteit. Het boek biedt een theoretische basis en een praktische handreiking, met 25 direct toepasbare werkvormen. Reno Huibers zorgde voor de illustraties. 

Op de politieke agenda

Politieke belangstelling voor Hersenz. Op 5 oktober bracht Kamerlid Evert Jan Slootweg een werkbezoek aan Hersenz. Hij neemt twee speerpunten mee naar Den Haag: Mensen met hersenletsel moeten Hersenz sneller vinden én Hersenz moet integraal over naar de Zorgverzekeringswet.

De impact van afasie

Danny heeft afasie als gevolg van een hersenbloeding. Hij heeft moeite met praten en het vinden van de juiste woorden. Naar schatting 30.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie.

Pagina's