Ook in 2017 zijn er voor deelnemers geen kosten verbonden aan het behandeprogramma van Hersenz. Mensen hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Ook het eigen risico in de zorgverzekeringswet hoeft niet te worden aangesproken. Indien nodig kan er een indicatie voor vervoer aangevraagd.

Voor Hersenz is een indicatie nodig van het CIZ. De Hersenzorganisaties helpen u met die aanvraag. Er zijn verschillende manieren om u aan te melden voor Hersenz. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie bij u in de regio die Hersenz biedt. U kunt ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld uw huisarts, het revalidatiecentrum of een andere behandelaar.

Dit gebeurt er na uw aanmelding of verwijzing:

  • Hersenz neemt contact op met u
  • Hersenz vraagt u een toestemmingsformulier te ondertekenen om medische informatie op te vragen
  • Hersenz vraagt relevante medische informatie op
  • U krijgt een intakegesprek (binnen twee tot vier weken)
  • Eventueel regelt Hersenz aanvullend onderzoek (gemiddeld een maand)
  • Indicatie-aanvraag bij het CIZ (maximaal zes weken)
  • Start behandeling Hersenz
     

Tussen aanmelding, doorverwijzing en werkelijke start van behandeling kan enkele maanden zitten. Vaak is het wel mogelijk om al te starten met individuele behandeling.

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
HOOFDSTUK OPGELOST

Hoofdstuk Opgelost! heet het boek dat Merel van Zoelen en Wouter de Boer schreven. De twee Hersenz-behandelaren zijn enthousiast over oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel. Ze delen hun ervaringen graag via dit praktische boek, met uitleg, technieken, voorbeeldvragen, casuïstiek, tips en oefening.

Heb jij je sociale stem al gedoneerd?

Al ruim honderdvijftig mensen doneren hun sociale stem aan Hersenz! Hoe meer mensen onze berichten delen, hoe meer mensen met hersenletsel en hun naasten kunnen we bereiken én helpen.

NIEUW EXPERTISECENTRUM IN VOORTHUIZEN

Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Voorthuizen. De teller van deze specialistische hulp komt hiermee op zes locaties.

Zoek en vind hulp

Watvindik.nl/hersenletsel is een site waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen zoeken naar betrouwbare informatie, een cursus, training of begeleiding en behandeling. Je kunt je postcode invoeren en zoeken naar geschikt aanbod. Op de site kun je aanbod ook beoordelen.

Siza start Hersenz Jong

Het Regionaal Expertisecentrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Teuge start een Hersenz-programma voor jongvolwassenen. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen met NAH tussen de 18 en 30 jaar en start in september 2018.

Pagina's