Ook in 2017 zijn er voor deelnemers geen kosten verbonden aan het behandeprogramma van Hersenz. Mensen hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Ook het eigen risico in de zorgverzekeringswet hoeft niet te worden aangesproken. Indien nodig kan er een indicatie voor vervoer aangevraagd.

Voor Hersenz is een indicatie nodig van het CIZ. De Hersenzorganisaties helpen u met die aanvraag. Er zijn verschillende manieren om u aan te melden voor Hersenz. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie bij u in de regio die Hersenz biedt. U kunt ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld uw huisarts, het revalidatiecentrum of een andere behandelaar.

Dit gebeurt er na uw aanmelding of verwijzing:

  • Hersenz neemt contact op met u
  • Hersenz vraagt u een toestemmingsformulier te ondertekenen om medische informatie op te vragen
  • Hersenz vraagt relevante medische informatie op
  • U krijgt een intakegesprek (binnen twee tot vier weken)
  • Eventueel regelt Hersenz aanvullend onderzoek (gemiddeld een maand)
  • Indicatie-aanvraag bij het CIZ (maximaal zes weken)
  • Start behandeling Hersenz
     

Tussen aanmelding, doorverwijzing en werkelijke start van behandeling kan enkele maanden zitten. Vaak is het wel mogelijk om al te starten met individuele behandeling.

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Siza start Hersenz Jong

Het Regionaal Expertisecentrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Teuge start een Hersenz-programma voor jongvolwassenen. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen met NAH tussen de 18 en 30 jaar en start in september 2018.

Hersenz aanbieder Siza opent deuren in Groenlo

Zorgorganisatie Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Groenlo. Een al eerder gestart behandelcentrum in Terborg bleek zo succesvol dat Siza nu een groter deel van de Achterhoek gaat bedienen.

Deel je testimonial

Hersenletsel.nl zoekt belangstellenden die (in het Engels!) een testimonial van ca. 150 woorden kunnen schrijven over hun hersenletsel of dat van hun naaste. Deze 'testimonials' zullen gebruikt worden op het World Stroke Congress.

Omgaan met verlies

Veel mensen met hersenletsel rouwen omdat ze niet meer de persoon zijn van vóór het letsel, al doet niet iedereen dat bewust. Omgaan met verlies is iets waar veel mensen met hersenletsel en hun naasten mee te maken krijgen. Manu Keirse, expert in verlies en rouw, gaf een scholing hierover aan Hersenz-behandelaren.

Houd Hersenz heel

Waarin verschilt Hersenz van revalidatie? Hoe wordt Hersenz vergoed? Programmamanager Judith Zadoks legt dit uit en licht toe waarom Hersenz straks goed in het basispakket moet komen.

Pagina's