Ook in 2017 zijn er voor deelnemers geen kosten verbonden aan het behandeprogramma van Hersenz. Mensen hoeven geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Ook het eigen risico in de zorgverzekeringswet hoeft niet te worden aangesproken. Indien nodig kan er een indicatie voor vervoer aangevraagd.

Voor Hersenz is een indicatie nodig van het CIZ. De Hersenzorganisaties helpen u met die aanvraag. Er zijn verschillende manieren om u aan te melden voor Hersenz. U kunt zelf contact opnemen met de organisatie bij u in de regio die Hersenz biedt. U kunt ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld uw huisarts, het revalidatiecentrum of een andere behandelaar.

Dit gebeurt er na uw aanmelding of verwijzing:

  • Hersenz neemt contact op met u
  • Hersenz vraagt u een toestemmingsformulier te ondertekenen om medische informatie op te vragen
  • Hersenz vraagt relevante medische informatie op
  • U krijgt een intakegesprek (binnen twee tot vier weken)
  • Eventueel regelt Hersenz aanvullend onderzoek (gemiddeld een maand)
  • Indicatie-aanvraag bij het CIZ (maximaal zes weken)
  • Start behandeling Hersenz
     

Tussen aanmelding, doorverwijzing en werkelijke start van behandeling kan enkele maanden zitten. Vaak is het wel mogelijk om al te starten met individuele behandeling.

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Omgaan met verlies

Veel mensen met hersenletsel rouwen omdat ze niet meer de persoon zijn van vóór het letsel, al doet niet iedereen dat bewust. Omgaan met verlies is iets waar veel mensen met hersenletsel en hun naasten mee te maken krijgen. Manu Keirse, expert in verlies en rouw, gaf een scholing hierover aan Hersenz-behandelaren.

Houd Hersenz heel

Waarin verschilt Hersenz van revalidatie? Hoe wordt Hersenz vergoed? Programmamanager Judith Zadoks legt dit uit en licht toe waarom Hersenz straks goed in het basispakket moet komen.

Nieuw programma voor jongeren

Hersenz start voorjaar 2018 in Limburg, Zuid-Holland en Gelderland met een programma speciaal ontwikkeld voor jongeren en jongvolwassenen die willen leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel.

Special: Zien en waarnemen

Hersenletsel kan problemen veroorzaken bij het zien en waarnemen. Terwijl de ogen van iemand met een hersenbeschadiging mogelijk prima zijn, kunnen de hersenen de informatie die via die ogen binnenkomt dan niet goed verwerken.

Grip op prikkelbaarheid

Prikkelbaarheid is voor veel mensen met hersenletsel een groot probleem. Hogeschool Windesheim werkt aan een nieuw behandelaanbod dat ervoor moet zorgen dat mensen met hersenletsel meer grip krijgen op prikkelbaarheid.

Pagina's