Aandacht voor hersenletsel door VGN

Femke Halsema, voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft in een brief alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen aandacht te hebben voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten die gehandicapten dupeert. Halsema ging daarin uitgebreid in op problemen van mensen met hersenletsel. 

Volgens Halsema zijn de drie wetten Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet star en inflexibel. Dit leidt ertoe dat teveel mensen met een beperking niet de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden. Naar aanleiding van de brief, gaat de VGN en Ieder(in) inventariseren wat de knelpunten zijn in de nieuwe wetgeving voor zorg voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer zal zich inspannen om deze knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen.

In de brief schetst de oud-politica uitgebreid de problemen van Johan, man van vijftig jaar die een hersenbloeding heeft gehad. Johan is afhankelijk geworden van zorg. Een aantal keren per week wordt hij met een bus naar een talentencentrum van De Noorderbrug gebracht waar zijn sociale en emotionele vaardigheden worden getraind en hij lotgenoten ontmoet. Het maakt hem zelfstandiger en het ontlast zijn gezin. Maar de hulpverlening staat onder druk. Zijn rolstoelvervoer wordt nog maar één dag per week vergoed. Ondertussen kampt het talentencentrum met een teruglopend budget voor specialistische begeleiding en nemen vrijwilligers noodgedwongen de taken over. Johans conditie verslechtert erdoor. Sinds 1 januari 2016 is de eigen bijdrage voor het gezin gestegen van 115 euro naar 512 euro. De begeleiding van Johan is nu afgebroken en hij zit noodgedwongen thuis waar hij zijn dagen in bed doorbrengt. Anita heeft zich ziek gemeld op haar werk want ze kan de spanningen niet meer aan. Voor de kinderen is jeugdzorg ingeschakeld. In overleg met de huisarts overweegt Anita inmiddels om Johan aan te melden bij een instelling waar hij dag en nacht verpleegd wordt.

 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Campagnemanager gezocht

Hersenz zoekt een stevige communicatieadviseur (campagnemanager) die kan bijdragen aan het vergroten van de instroom van cliënten bij Hersenz via landelijke (online) communicatie. Een interessante functie van 6-8 uur per week voor een ervaren hands-on communicatieadviseur!

Radiospotje!

Met een kernachtige radiospot maakt Hersenz de eerste twee weken van oktober helder dat mensen kunnen leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. De radiospot is uitgezonden op Radio2, 3FM en alle regionale zenders. 

Iedereen kiest voor de iPad

Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules. Voorheen kregen cliënten bij elke module een papieren map met uitleg en oefeningen. Sinds 2018 is het behandelprogramma online beschikbaar op het platform Jouw Omgeving en werken veel behandelaren en cliënten met de iPad of op de laptop of PC.

Naasten missen informatie over hersenletsel

Naasten van mensen met niet-aangeboren hersenletsel vinden de informatie die zij krijgen na het letsel van hun ouder, kind of partner onvoldoende.

Nuttige links voor mantelzorgers

Hieronder een aantal nuttige links voor mantelzorgers.

Pagina's