Aandacht voor hersenletsel door VGN

Femke Halsema, voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft in een brief alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen aandacht te hebben voor de ‘systeemdwang’ in de nieuwe zorgwetten die gehandicapten dupeert. Halsema ging daarin uitgebreid in op problemen van mensen met hersenletsel. 

Volgens Halsema zijn de drie wetten Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet star en inflexibel. Dit leidt ertoe dat teveel mensen met een beperking niet de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden. Naar aanleiding van de brief, gaat de VGN en Ieder(in) inventariseren wat de knelpunten zijn in de nieuwe wetgeving voor zorg voor mensen met een beperking. De Tweede Kamer zal zich inspannen om deze knelpunten zo snel mogelijk weg te nemen en de bureaucratie terug te dringen.

In de brief schetst de oud-politica uitgebreid de problemen van Johan, man van vijftig jaar die een hersenbloeding heeft gehad. Johan is afhankelijk geworden van zorg. Een aantal keren per week wordt hij met een bus naar een talentencentrum van De Noorderbrug gebracht waar zijn sociale en emotionele vaardigheden worden getraind en hij lotgenoten ontmoet. Het maakt hem zelfstandiger en het ontlast zijn gezin. Maar de hulpverlening staat onder druk. Zijn rolstoelvervoer wordt nog maar één dag per week vergoed. Ondertussen kampt het talentencentrum met een teruglopend budget voor specialistische begeleiding en nemen vrijwilligers noodgedwongen de taken over. Johans conditie verslechtert erdoor. Sinds 1 januari 2016 is de eigen bijdrage voor het gezin gestegen van 115 euro naar 512 euro. De begeleiding van Johan is nu afgebroken en hij zit noodgedwongen thuis waar hij zijn dagen in bed doorbrengt. Anita heeft zich ziek gemeld op haar werk want ze kan de spanningen niet meer aan. Voor de kinderen is jeugdzorg ingeschakeld. In overleg met de huisarts overweegt Anita inmiddels om Johan aan te melden bij een instelling waar hij dag en nacht verpleegd wordt.

 

 

Interessant? Lees ook deze nieuwsartikelen
Geen groepsbehandelingen, intakes zoveel mogelijk via beelbellen

In Nederland blijft het aantal besmettingen met het nieuwe corona-virus groeien. De Hersenz-organisaties hebben maatregelen getroffen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle groepsbehandelingen zijn stopgezet. Waar mogelijk worden cliënten behandeld via beeldbellen. Nieuwe aanmeldingen kunnen doorgaan. Ook intakes proberen we zoveel mogelijk via beeldbellen door te laten gaan.

Radiospotje!

Op de radiozender Q-Music is de radiospot van Hersenz komende week te beluisteren. Daar zijn we enorm blij mee, want Q-Music heeft de zendtijd als kerstcadeautje aangeboden! U kunt het radiospotje hier ook beluisteren

Wilt u het spotje delen met iemand ? Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder. 

Samenwerking met revalidatie biedt voordelen

Ongeveer tien procent van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel komt terecht in een revalidatiecentrum. Hersenz biedt mensen behandeling die klaar zijn met revalideren of die rechtstreeks uit het ziekenhuis komen. Samenwerking tussen revalidatiecentra en de veertien Hersenz-organisaties biedt voordelen voor de cliënt en vindt op steeds meer plaatsen in Nederland plaats.

's Heeren Loo treedt toe tot Hersenz

Hersenz verwelkomt ’s Heeren Loo met ingang van 2020 als veertiende partner van het netwerk Hersenz. ’s Heeren Loo gaat binnen Hersenz bijdragen aan de verbetering van intramurale zorg voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld door de inzet van de door Hersenz al ontwikkelde behandeling in woonvoorzieningen.

Iedereen kiest voor de iPad

Hersenz bestaat uit verschillende behandelmodules. Voorheen kregen cliënten bij elke module een papieren map met uitleg en oefeningen. Sinds 2018 is het behandelprogramma online beschikbaar op het platform Jouw Omgeving en werken veel behandelaren en cliënten met de iPad of op de laptop of PC.

Pagina's