Zorg na NAH

Iemand die hersenletsel oploopt, komt meestal in het ziekenhuis terecht. Afhankelijk van de ernst van het letsel volgt revalidatiebehandeling in een ziekenhuis, revalidatie- centrum of verpleeghuis (geriatrische revalidatie). Niet iedereen krijgt direct revalidatiebehandeling. Soms lijken de gevolgen in eerste instantie mee te vallen maar blijkt pas veel later dat er toch problemen ontstaan.

herstel Na hersenletsel

De zorg voor mensen met hersenletsel wordt verdeeld in drie fases. De acute fase, de herstelfase en de participatiefase (chronische fase). Mensen met middelzwaar of ernstig hersenletsel komen bijna altijd in het ziekenhuis terecht. In het ziekenhuis wordt vaak een CT-scan van het hoofd gemaakt, een soort röntgenfoto waarop artsen kunnen zien of hersenschade is ontstaan en hoe groot de schade is. Als ademhaling en bloedsomloop stabiel zijn, volgt een uitgebreider onderzoek. Dit is vooral bedoeld om uit te zoeken of hersenfuncties zijn aangetast en zo ja, welke. De artsen kijken onder andere naar het bewustzijn, het geheugen, zicht, orientatie of spraak. In deze fase zijn zorgverleners vooral bezig ervoor te zorgen dat iemand overleeft en lichamelijk stabiel wordt. Dit wordt de acute fase genoemd. 

Revalidatie na NAH

Zodra iemand medisch stabiel is, kan er gewerkt worden aan herstel door middel van revalidatiebehandeling. Streven is dat de patiënt weer maximaal zelfredzaam is. Dit wordt de herstelfase genoemd. 

Als met klaar is met revalideren, gaat de participatiefase (chronische fase) in. De patiënt is weer thuis en ervaart de gevolgen van het hersenletsel voor het dagelijks leven. Dit roept vaak veel nieuwe vragen en problemen op. Of zoals mensen met hersenletsel zelf vaak zeggen: “Dan begint het pas.” Paul van Voorden, verwoordt het alsvolgt: “Tijdens de revalidatie ging alles geweldig, eenmaal thuis word je in een diep dal gegooid en moet je het zelf uitzoeken.” Zijn hele verhaal lees je hier

omgaan met Hersenletsel

De participatiefase is de periode waarin de behandeling van Hersenz mensen kan helpen om verder te komen. Kern van Hersenz is om mensen te leren omgaan met de gevolgen van hun beperking. Je leert nieuwe manieren om met de ingrijpende veranderingen in je leven om te gaan. Meer informatie over dit programma vind je hier. Voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar heeft Hersenz een speciaal programma ontwikkeld: 'Op eigen benen'

Veelgestelde vragen over hersenletsel
Hoe vaak komt niet-aangeboren hersenletsel voor?

Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er 40.000 forse blijvende beperkingen eraan overhouden. En in totaal zijn er maar liefst zo'n 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Lees verder.

Wat zijn de oorzaken van hersenletsel?

Hersenletsel kan ontstaan door onder andere een beroerte (CVA), ongeval, zuurstoftekort na hartstilstand, hersenvliesontsteking, bijna verdrinking, vergiftiging, gebruik van alcohol of drugs, epilepsie of neurologische aandoeningen als Parkinson of multiple sclerose. Lees verder.

Wat zijn de gevolgen van hersenletsel?

Hersenletsel kan gevolgen hebben voor verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie) en emoties en gedrag. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor onverwachte problemen voor de persoon zelf en voor naasten. Lees verder.

Hoe herken ik klachten als gevolg van hersenletsel?

De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel kunnen leiden tot uiteenlopende klachten. Veelvoorkomende klachten zijn vermoeidheid, vergeetachtigheid, snel overprikkeld raken, nergens toe komen. Lees verder.

Zijn klachten na hersenletsel altijd direct zichtbaar?

Klachten na hersenletsel zijn niet altijd direct zichtbaar. Vaak komen klachten juist pas naar voren na verloop van tijd, bijvoorbeeld als iemand weer thuiskomt van revalidatie of zijn werk of hobby weer wil oppakken. De onzichtbare gevolgen van hersenletsel, zoals problemen met concentratie, vermoeidheid of overprikkeling komen vaak pas later aan het licht. Lees verder.

Kan ik leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel?

Een deel van de mensen met hersenletsel herstelt nooit volledig. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de klachten die mensen ondervinden in het dagelijks leven, niks meer gedaan kan worden. Mensen kunnen nieuwe manieren aanleren om met beperkingen om te gaan. Ook kan intensieve behandeling in een latere fase nog veel verbeteren aan de kwaliteit van leven. Lees verder.