Traumatisch hersenletsel

Bij traumatisch hersenletsel is de hersenbeschadiging ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Jaarlijks worden er ongeveer 21.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een diagose traumatisch hersenletsel (THL). Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Andere kwetsbare leeftijdgroepen zijn jong volwassenen (met name mannen) van 15 tot 24 jaar en mensen ouder dan 80 jaar. 

Oorzaken traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een (verkeers) ongeval, een val, een zwaar voorwerp dat iemand tegen zijn hoofd krijgt of een klap tegen het hoofd door bijvoorbeeld geweld. Traumatisch hersenletsel kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een kogel of steekwapen dat binnendringt in de hersenen of botgedeeltes als gevolg van een schedelbreuk.

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Een groot deel van de mensen die traumatisch hersenletsel oplopen herstelt volledig. Anderen hebben nog lang last van beperkingen, soms de rest van hun leven. Direct na het letsel komen verwardheid, bewusteloosheid en geheugenverlies vaak voor. Op de langere termijn kunnen mensen last hebben van:

  • Problemen met denken (ook wel cognitieve problemen genoemd), zoals problemen met aandacht en concentratie, het verwerken van informatie of het uitvoeren van activiteiten, maar ook mentale vermoeidheid.
  • Problemen in het sociaal-emotioneel functioneren, zoals moeite met sociale vaardigheden, het omgaan met en uiten van gevoelens en het omgaan met stress, impulsiviteit en ongeremdheid, gedragsproblemen (bijvoorbeeld passiviteit of agressiviteit) en psychische problemen (bijvoorbeeld angst, somberheid), verminderd ziekte-inzicht.
  • Lichamelijke problemen, bijvoorbeeld een verminderde belastbaarheid en uithoudingsvermogen, vermoeidheid, hoofdpijn, problemen met bewegen (gaan zitten, staan, lopen, verplaatsen), zintuiglijke beperkingen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven). 

OMGAAN MET DE GEVOLGEN VAN traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel blijvend schade veroorzaken. Dat wil gelukkig niet zeggen dat er aan de klachten die u ondervindt niks meer gedaan kan worden. U kunt nieuwe manieren aanleren om met om de ingrijpende veranderingen in uw leven om te gaan. De behandeling van Hersenz helpt u daarbij. Meer informatie over dit programma vindt u hier.