De professional over zien en waarnemen

Als behandelaar is Anne-Kirstin Kuiper gespecialiseerd in visuele problemen na hersenletsel. Volgens haar is er nog steeds een groep mensen met hersenletsel bij wie visuele problemen niet direct herkend worden. 

“Mensen die als gevolg van hersenletsel een neglect hebben of hemianopsie, zijn vaak gemakkelijk te herkennen. Bij hemianopsie, oftewel halfzijdige gezichtsvelduitval, is een gespecialiseerde behandeling bij Visio of Bartiméus echt aan te raden. Zij bieden een evidence based kijktraining, waarbij nieuw kijkgedrag aangeleerd wordt. De training is vooral gericht op mobiliteit. De cliënt scant voortdurend de omgeving, in een vast patroon met drie punten. Door met de ogen zo constant een driehoekje te maken, vergroot de cliënt zijn gezichtsveld weer.

Neglect

Hersenz kan mensen met een neglect prima begeleiden. In het bewegingsprogramma wordt getraind op bewust waarnemen. Omdat er ook altijd een behandelaar bij de mensen thuis komt, kan wat in de groep geleerd is, daar worden geïntegreerd.

Er is ook een groep mensen met hersenletsel bij wie visuele problemen niet direct herkend worden. Bij hen zijn de problemen subtieler en daardoor missen wij als behandelaren die nog te vaak. Iemand die bijvoorbeeld geen volledige hemianopsie heeft, maar slechts een klein deel van het gezichtsveld mist -bijvoorbeeld alleen een stukje linksonder -, struikelt wel voortdurend. Dat geeft een onveilig gevoel. Vaak gaan we ervan uit dat zo iemand struikelt door evenwichtsproblemen of verminderde spierkracht. Bij onderzoeken moeten we ons van deze visuele problemen nog meer bewust zijn.

Visuele problemen

Deze minder opvallende visuele problemen kunnen veel impact hebben op het dagelijks leven. Als bij iemand de hele tijd letters voor de ogen verspringen, geeft dat forse leesproblemen. In onze samenleving vragen we voortdurend van mensen dat ze lezen. Met leesproblemen ben je dus fors beperkt in het sociale leven, werk en onderwijs.

Overprikkeling

Het komt ook voor dat mensen voorwerpen moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden. Zoeken in de bestekbak naar een mes is dan vermoeiend, moeilijk of zelfs niet mogelijk. Ook visuele overprikkeling heeft veel impact. Mensen die te veel details opnemen of bij wie kleuren hard binnenkomen, kunnen daar heel moe van worden. Die gaan dan drukke winkelstraten en feestjes vermijden.

In de bouwsteen ‘Emoties en gedrag’ staan we stil bij de impact van overprikkeling en bij het verlies dat mensen ervaren als ze door hersenletsel bijvoorbeeld niet meer goed kunnen zien.

Samenwerking

Hersenz staat voor samenwerking. Ik vind het erg belangrijk dat we met organisaties als Bartiméus en Koninklijke Visio samenwerken. Iemand die blind of deels blind is geworden door hersenletsel, kan bij deze instellingen een gespecialiseerde behandeling krijgen en daarna aanvullend bij Hersenz leren omgaan met deze en andere gevolgen van het hersenletsel.

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional over overprikkeling

Sietske Reehorst is psychomotorisch therapeut. Ze geeft individuele en groepsbehandeling voor Hersenz. Overprikkeling is een belangrijk onderwerp tijdens de behandeling, vertelt ze in een nieuwe aflevering van De Professional.

Jong…en dan boem…hersenletsel!

Hersenletsel is altijd ingrijpend. Het is extra moeilijk als hersenletsel je overkomt wanneer je nog bezig bent je leven op te bouwen. Hersenz heeft daarom een apart programma ontwikkeld voor jongvolwassenen. De professionals Marlien Bongers, Emmy Janssen-Cox, Tanja Peeters (foto links) en Nicole Sillekens vertellen erover.

De professional Steven Kalkman over vermoeidheid

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Steven Kalkman is fysiotherapeut.

De professional: stabiliteit in het gezin

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Riet Vreeman is cognitief groepsbehandelaar en individueel behandelaar.

De professional: inzicht in grenzen

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Marit Dhondt geeft psychomotorische therapie en leert mensen inzicht te geven in hun grenzen.

Pagina's