Als behandelaar is Anne-Kirstin Kuiper gespecialiseerd in visuele problemen na hersenletsel. Volgens haar is er nog steeds een groep mensen met hersenletsel bij wie visuele problemen niet direct herkend worden. 

“Mensen die als gevolg van hersenletsel een neglect hebben of hemianopsie, zijn vaak gemakkelijk te herkennen. Bij hemianopsie, oftewel halfzijdige gezichtsvelduitval, is een gespecialiseerde behandeling bij Visio of Bartiméus echt aan te raden. Zij bieden een evidence based kijktraining, waarbij nieuw kijkgedrag aangeleerd wordt. De training is vooral gericht op mobiliteit. De cliënt scant voortdurend de omgeving, in een vast patroon met drie punten. Door met de ogen zo constant een driehoekje te maken, vergroot de cliënt zijn gezichtsveld weer.

Neglect

Hersenz kan mensen met een neglect prima begeleiden. In het bewegingsprogramma wordt getraind op bewust waarnemen. Omdat er ook altijd een behandelaar bij de mensen thuis komt, kan wat in de groep geleerd is, daar worden geïntegreerd.

Er is ook een groep mensen met hersenletsel bij wie visuele problemen niet direct herkend worden. Bij hen zijn de problemen subtieler en daardoor missen wij als behandelaren die nog te vaak. Iemand die bijvoorbeeld geen volledige hemianopsie heeft, maar slechts een klein deel van het gezichtsveld mist -bijvoorbeeld alleen een stukje linksonder -, struikelt wel voortdurend. Dat geeft een onveilig gevoel. Vaak gaan we ervan uit dat zo iemand struikelt door evenwichtsproblemen of verminderde spierkracht. Bij onderzoeken moeten we ons van deze visuele problemen nog meer bewust zijn.

Visuele problemen

Deze minder opvallende visuele problemen kunnen veel impact hebben op het dagelijks leven. Als bij iemand de hele tijd letters voor de ogen verspringen, geeft dat forse leesproblemen. In onze samenleving vragen we voortdurend van mensen dat ze lezen. Met leesproblemen ben je dus fors beperkt in het sociale leven, werk en onderwijs.

Overprikkeling

Het komt ook voor dat mensen voorwerpen moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden. Zoeken in de bestekbak naar een mes is dan vermoeiend, moeilijk of zelfs niet mogelijk. Ook visuele overprikkeling heeft veel impact. Mensen die te veel details opnemen of bij wie kleuren hard binnenkomen, kunnen daar heel moe van worden. Die gaan dan drukke winkelstraten en feestjes vermijden.

In de bouwsteen ‘Emoties en gedrag’ staan we stil bij de impact van overprikkeling en bij het verlies dat mensen ervaren als ze door hersenletsel bijvoorbeeld niet meer goed kunnen zien.

Samenwerking

Hersenz staat voor samenwerking. Ik vind het erg belangrijk dat we met organisaties als Bartiméus en Koninklijke Visio samenwerken. Iemand die blind of deels blind is geworden door hersenletsel, kan bij deze instellingen een gespecialiseerde behandeling krijgen en daarna aanvullend bij Hersenz leren omgaan met deze en andere gevolgen van het hersenletsel.

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional: ontremming

In mijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel kom ik ontremming in allerlei vormen tegen. Bijvoorbeeld iemand die zijn emoties niet kan controleren: van blijdschap tot boosheid. Ontremming in eten of drinken. Mensen die geen rem hebben en maar door blijven sporten of praten. Of ontremming op seksueel gebied.

De professional: Hersenletsel bij jongeren

Jongeren en jongvolwassenen zitten in een overgangsfase naar volwassenheid. Als je hersenletsel hebt is die fase extra ingewikkeld, vertelt Hersenz-behandelaar Nicole Sillekens.

De professional: seksualiteit en intimiteit

Iris Versteijnen is behandelaar bij Hersenz. “Het bespreken van seksualiteitsproblemen na hersenletsel zou net zo normaal moeten zijn als praten over problemen met je geheugen of met werken. In de praktijk blijkt praten over seksualiteit toch nog vaak een taboe."

De professionals: afasie

Communicatie raakt alle aspecten van het leven. Het hebben van afasie heeft dan ook grote impact, vertellen de Hersenz-professionals Mirjam Top en Sietske van Leeuwe Kirsch.

De professional: depressie

Iris Versteijnen is behandelaar bij Hersenz. Regelmatig ziet ze dat mensen kampen met sombere gevoelens na hun hersenletsel. "Bij Hersenz besteden we veel aandacht aan rouwverwerking.''

Pagina's