"Communicatie raakt alle aspecten van het leven. Het hebben van afasie heeft dan ook grote impact. Mensen schamen zich vaak, waardoor ze niet naar buiten durven. De omgeving haakt af omdat ze er niet mee weten om te gaan. Isolement en depressie liggen op de loer. Een belangrijk element van onze behandeling is helpen bij de acceptatie en zoeken naar nieuwe strategieën om te communiceren. We bevorderen de zelfredzaamheid en geven mensen weer het vertrouwen dat ze er mogen zijn.

Mensen met afasie in de chronische fase krijgen bij Hersenz een speciaal programma dat langer duurt. De groepen zijn kleiner (maximaal 6 personen) en het lesmateriaal is aangepast. We maken gebruik van kortere zinnen, kernwoorden en visueel materiaal. De ruimte is rustig en pen en papier gebruiken we veelvuldig.

De groep communicatieve redzaamheid komt twee keer per week bij elkaar, anderhalf tot twee jaar lang. Dit is nodig omdat de communicatie veel meer tijd kost. Het aanleren van nieuwe communicatie strategieën vergt intensieve training met veel herhaling. Huiswerkopdrachten maken of teksten voorbereiden is lastig voor mensen met afasie, dus dat gebeurt in de groep. Ook het samen zijn met lotgenoten is belangrijk. Mensen leren van elkaar en zien hoe anderen hulpmiddelen inzetten bij de communicatie.

Omdat onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen bewegen en herstel van cognitie, volgen mensen met afasie vaak ook de module 'bewegen'.

De mensen met afasie krijgen behandeling thuis, waarbij ook de naasten zoveel mogelijk worden betrokken. We geven uitleg over afasie. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: Wat is afasie? Wat betekent de afasie voor mij? Hoe kan ik toch communiceren? Veel aandacht is er voor het acceptatieproces en het herwinnen van zelfvertrouwen. Hierbij kunnen ook creatieve werkvormen worden ingezet.

De thuisbehandeling stemmen we af op het individu. We gaan samen op pad, naar de winkel of naar de voetbalvereniging. Ook de naasten kunnen een gerichte training krijgen om de communicatie met de persoon met afasie te verbeteren.

Iedere afasie is anders maar afasie heeft altijd een grote impact op het leven. Het contact tussen behandelaar en de persoon is langdurig en intensief. Het is steeds weer inspirerend om te zien hoe sterk deze mensen zijn. Dankzij veel doorzettingsvermogen en aanpassingsstrategieën komen ze vaak toch weer in hun kracht te staan."

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional: ontremming

In mijn werk als behandelaar van mensen met niet-aangeboren hersenletsel kom ik ontremming in allerlei vormen tegen. Bijvoorbeeld iemand die zijn emoties niet kan controleren: van blijdschap tot boosheid. Ontremming in eten of drinken. Mensen die geen rem hebben en maar door blijven sporten of praten. Of ontremming op seksueel gebied.

De professional: Hersenletsel bij jongeren

Jongeren en jongvolwassenen zitten in een overgangsfase naar volwassenheid. Als je hersenletsel hebt is die fase extra ingewikkeld, vertelt Hersenz-behandelaar Nicole Sillekens.

De professional: Zien en waarnemen

Als behandelaar is Anne-Kirstin Kuiper gespecialiseerd in visuele problemen na hersenletsel. Volgens haar is er nog steeds een groep mensen met hersenletsel bij wie visuele problemen niet direct herkend worden.

De professional: seksualiteit en intimiteit

Iris Versteijnen is behandelaar bij Hersenz. “Het bespreken van seksualiteitsproblemen na hersenletsel zou net zo normaal moeten zijn als praten over problemen met je geheugen of met werken. In de praktijk blijkt praten over seksualiteit toch nog vaak een taboe."

De professional: depressie

Iris Versteijnen is behandelaar bij Hersenz. Regelmatig ziet ze dat mensen kampen met sombere gevoelens na hun hersenletsel. "Bij Hersenz besteden we veel aandacht aan rouwverwerking.''

Pagina's