De professional over afasie

Communicatie raakt alle aspecten van het leven. Het hebben van afasie heeft dan ook grote impact, vertellen de Hersenz-professionals Mirjam Top en Sietske van Leeuwe Kirsch. "Mensen schamen zich vaak, waardoor ze niet naar buiten durven. De omgeving haakt af omdat ze er niet mee weten om te gaan. Isolement en depressie liggen op de loer. Een belangrijk element van onze behandeling is helpen bij de acceptatie en zoeken naar nieuwe strategieën om te communiceren. We bevorderen de zelfredzaamheid en geven mensen weer het vertrouwen dat ze er mogen zijn.

Mensen met afasie in de chronische fase krijgen bij Hersenz een speciaal programma dat langer duurt. De groepen zijn kleiner (maximaal 6 personen) en het lesmateriaal is aangepast. We maken gebruik van kortere zinnen, kernwoorden en visueel materiaal. De ruimte is rustig en pen en papier gebruiken we veelvuldig.

De groep communicatieve redzaamheid komt twee keer per week bij elkaar, anderhalf tot twee jaar lang. Dit is nodig omdat de communicatie veel meer tijd kost. Het aanleren van nieuwe communicatie strategieën vergt intensieve training met veel herhaling. Huiswerkopdrachten maken of teksten voorbereiden is lastig voor mensen met afasie, dus dat gebeurt in de groep. Ook het samen zijn met lotgenoten is belangrijk. Mensen leren van elkaar en zien hoe anderen hulpmiddelen inzetten bij de communicatie.

Omdat onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen bewegen en herstel van cognitie, volgen mensen met afasie vaak ook de module 'bewegen'.

De mensen met afasie krijgen behandeling thuis, waarbij ook de naasten zoveel mogelijk worden betrokken. We geven uitleg over afasie. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: Wat is afasie? Wat betekent de afasie voor mij? Hoe kan ik toch communiceren? Veel aandacht is er voor het acceptatieproces en het herwinnen van zelfvertrouwen. Hierbij kunnen ook creatieve werkvormen worden ingezet.

De thuisbehandeling stemmen we af op het individu. We gaan samen op pad, naar de winkel of naar de voetbalvereniging. Ook de naasten kunnen een gerichte training krijgen om de communicatie met de persoon met afasie te verbeteren.

Iedere afasie is anders maar afasie heeft altijd een grote impact op het leven. Het contact tussen behandelaar en de persoon is langdurig en intensief. Het is steeds weer inspirerend om te zien hoe sterk deze mensen zijn. Dankzij veel doorzettingsvermogen en aanpassingsstrategieën komen ze vaak toch weer in hun kracht te staan."

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional over overprikkeling

Sietske Reehorst is psychomotorisch therapeut. Ze geeft individuele en groepsbehandeling voor Hersenz. Overprikkeling is een belangrijk onderwerp tijdens de behandeling, vertelt ze in een nieuwe aflevering van De Professional.

Jong…en dan boem…hersenletsel!

Hersenletsel is altijd ingrijpend. Het is extra moeilijk als hersenletsel je overkomt wanneer je nog bezig bent je leven op te bouwen. Hersenz heeft daarom een apart programma ontwikkeld voor jongvolwassenen. De professionals Marlien Bongers, Emmy Janssen-Cox, Tanja Peeters (foto links) en Nicole Sillekens vertellen erover.

De professional Steven Kalkman over vermoeidheid

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Steven Kalkman is fysiotherapeut.

De professional: stabiliteit in het gezin

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Riet Vreeman is cognitief groepsbehandelaar en individueel behandelaar.

De professional: inzicht in grenzen

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Marit Dhondt geeft psychomotorische therapie en leert mensen inzicht te geven in hun grenzen.

Pagina's