“Ik zie bij vlagen weer mijn oude moeder terug”

Maurits van Lamoen is de jongste zoon van Ellen Kleipool, die in 2016 op 59-jarige leeftijd een herseninfarct kreeg. Maurits was toen 25 jaar. “Na haar herseninfarct stond het leven van mijn moeder op zijn kop. Dat had ook zijn weerslag op mij en mijn twee broers. Het beroep op ons werd groter en er ontstonden onderlinge ergernissen. De goede begeleiding bij Hersenz heeft er samen met mijn moeder voor gezorgd dat ze haar weg weer heeft gevonden. Dat maakt het gemakkelijker voor ons allemaal.”

'je probeert het niet eens'

“Wat na haar herseninfarct heel erg opviel was dat de karaktertrekken van mijn moeder versterkt raakten en dat ze weinig belastbaar was. Voor mijn gevoel gooide ze bij het minste of geringste de handdoek in de ring. Ik kreeg vaak te horen dat ze dingen niet begreep of niet kon. Dat leidde bij mij tot veel irritaties. Ik dacht regelmatig ‘je probeert het niet eens’. In haar communicatie was ze chaotisch en daardoor voor mij onduidelijk. Haar verhalen waren niet te volgen, ze kon blijven doorratelen zonder inhoudelijk iets te zeggen. En dan raakte ze verward en in paniek. 

Rollen omgedraaid

De rollen werden plots omgedraaid. Mijn moeder was nog geen zestig jaar en moest al een groot beroep doen op haar zoons. Andersom wilde ik mijn moeder daarom ook niet teveel zorgen bezorgen. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met mijn vriendin: zij klopt nog vaak met grote levensvragen bij haar ouders aan. Ik doe dat veel minder. Deels komt dat door mijn karakter maar de hele situatie heeft er zeker aan bijgedragen. 

Irritaties

De irritaties die ontstonden hebben volgens mij ook voor een groot deel met deze rolverandering te maken gehad. Bij mijn moeder speelde natuurlijk ook een groot stuk onmacht. Zij kon niet meer bieden wat ze voorheen kon, maar wilde wel graag in haar oude rol blijven en nog adviezen geven. Dat ligt ook in lijn met haar karakter, mijn moeder is een vrouw die altijd bezig is met anderen. Maar wij dachten juist ‘als je het dan zo moeilijk hebt, focus je energie dan alleen op jezelf!’ 

Ik zat op dat moment ook nog midden in mijn studentenleven. Ik ging dus al niet zo graag naar huis en mijn zin werd er door alles wat gebeurde niet groter op. Daar schaamde ik me wel eens voor. Mijn broers konden mijn moeder vaker helpen, omdat de ene ook in haar woonplaats woonde en de andere er werkte. Dat vond ik erg vervelend, het gaf me een schuldgevoel.

Troost en hoop

Toen mijn moeder in aanraking kwam met Hersenz, was ik er een voorstander van dat ze hiermee zou starten. Ze bevond zich in een soort van vrije val, dus ik vond alles wat houvast kon bieden de moeite waard om te proberen. Mijn moeder was al snel erg enthousiast over Hersenz. Ze voelde zich gehoord en kwam in contact met mensen die in dezelfde situatie zaten. Dat bood troost en hoop. Wij werden er als zoons op een gegeven moment ook bij betrokken. Zowel de behandelaren als mijn moeder gaven uitleg over haar ziektebeeld. Hierdoor kregen wij als zoons meer begrip voor haar situatie en we leerden ons beter in onze moeder te verplaatsen. We zijn een open gezin en konden zodoende gelukkig ook veel bespreken, hoe eerlijk of hard soms ook.

Meer balans

Hersenz heeft ervoor gezorgd dat mijn moeder meer in balans is geraakt, zelfstandiger is gaan leven en beter haar grenzen kent en ook probeert te bewaken. Dat laatste lukt niet altijd, maar dat zit niet in de aard van het beestje. Ze krijgt hierbij nog wekelijks hulp van de organisatie Professionals in NAH. Wij als zoons merken heel goed de positieve gevolgen. Natuurlijk heeft onze moeder soms nog hulp nodig, maar veel minder. Ze raakt ook niet meer zo snel in paniek als dingen haar niet lukken. We weten als kinderen de benodigde hulp nu beter te verdelen. Dat voelt ook goed. Bij vlagen zie ik nu mijn oude moeder weer terug, in een ander jasje. Daar ben ik heel erg blij om, voor haar, maar ook voor mijn broers en mezelf. Laatst was mijn moeder een dag bij ons op bezoek en dan hebben we gewoon echt weer een leuke dag!

Informeren en openheid

Ik denk dat het als kind van een ouder met NAH belangrijk is om goede informatie te krijgen over alle gevolgen. Dan kun je jezelf veel beter verplaatsen in degene met hersenletsel. Daarnaast is het belangrijk om te blijven praten. Een docent leerde me ooit ‘om een goede relatie te hebben moet het soms schuren’. Ik voeg er nu zelf aan toe dat je diezelfde relatie kapot maakt als je het laat ontploffen. Dus krop irritaties niet op, maar spreek ze uit. Openheid brengt veel meer dan alles maar weg blijven slikken.

verandering hoort bij het leven

De relatie met mijn moeder zal nooit meer hetzelfde zijn als vroeger. Maar tegelijkertijd, welke relatie is dat wel? We worden allemaal ouder en veranderen voortdurend. Dat hoort ook bij het leven. Bij mijn moeder is er alleen heel plots een grote verandering gekomen. Sommigen kunnen daar moeilijk mee omgaan, zodat er helaas ook mensen uit haar netwerk wegvallen. Toch vind ik het belangrijk om daarover geen wrok te koesteren. Ieder gaat zijn eigen weg. 

trots

Ik vind dat mijn moeder het nu heel goed doet. Ze denkt heel goed na over hoe ze moet omgaan met haar verminderde energie en hoe ze die kan gebruiken om de dingen te doen die haar nog plezier geven in haar leven. Daar zet ze zich dan ook helemaal voor in. Dat vind ik enorm knap. Sowieso hoe zij het hele traject heeft opgepakt en ervoor is gegaan…daar ben ik toch wel heel erg trots op!”

Het verhaal van moeder Ellen Kleipool lees je hier.

Over de auteur, Jeannette Heijting (59)

Jeannette kreeg in 2009 twee herseninfarcten en heeft als gevolg daarvan niet-aangeboren hersenletsel. Ze volgde twee modules van Hersenz en kreeg stap voor stap weer regie over haar leven. Als ervaringsdeskundige en auteur zet ze zich in om de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel beter bekend te maken, zodat er meer begrip ontstaat. Dit doet ze door haar eigen verhaal en de verhalen van lotgenoten en naasten naar buiten te brengen.

Interessant? Lees ook deze ervaringsverhalen
‘Ik voel weer connectie met mijn gezin’

Haico Mombarg kon na zijn hersenbloeding niet verwerken dat hij niet meer voor zijn gezin kon zorgen. Hij raakte in een zware depressie. Na diverse therapieën en de hulp van Hersenz, krabbelde hij weer op. Hij deelt graag zijn verhaal, omdat “er een taboe heerst op de psychische kant van hersenletsel, terwijl de impact op je eigenwaarde enorm is.” Hij hoopt dat anderen hiervan kunnen leren en eerder de weg richting Hersenz vinden.

'Ik voel me weer een mens met mogelijkheden'

In 2014 viel Sandra Nell van de trap, waardoor er hersenletsel ontstond. Ze was 42 jaar. Als gevolg hiervan heeft Sandra problemen met haar concentratie en geheugen, raakt ze snel overprikkeld, heeft ze moeite met plannen en organiseren en worstelt ze met chronische vermoeidheid.

‘Er begint een nieuw leven’

Hersenz is een intensief behandeltraject dat gemiddeld anderhalf jaar duurt. Hoe vergaat het cliënten een paar jaar later? Sweedy wilde haar moederrol weer terug na haar hersenletsel en vertelt over de goede band die ze nu met haar dochters heeft.

‘Ik heb mijn korte lontje beter onder controle’

Fietsend naar haar werk werd Tessa Heetman geschept door een busje met aanhanger. Een schedel- en hersenoperatie volgde, waarna ze drie weken in coma werd gehouden. Zeven jaar later startte ze met Hersenz en leerde ze emoties beter onder controle te houden en om te gaan met haar vermoeidheid.

‘Ik ga anders om met mijn beperkte energie’

Michiel Koeman is de trotse vader van baby Silvan. “Het trekt een zware wissel op mijn energie, maar een kind is het ultieme bewijs van vertrouwen in de toekomst”. Michiel heeft hersenletsel als gevolg van een hersentumor. Hij leerde anders om te gaan met zijn beperkte energie.

Pagina's