De professional: stabiliteit in het gezin

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Riet Vreeman is cognitief groepsbehandelaar en individueel behandelaar. 

"Als cognitief groepsbehandelaar geef ik de modules Omgaan met Veranderingen, Grip op je Energie en Denken en Doen. De groep komt één dagdeel per week bij elkaar. Elke week staat een thema centraal, dat de cliënten van te voren op het digitale platform kunnen bekijken. Bijvoorbeeld ‘omgaan met emoties’, ‘je persoonlijkheid vroeger en nu’ of ‘overprikkeling’.

Gevolgen van hersenletsel

We bespreken ervaringen, ik geef uitleg over de gevolgen van hersenletsel en hoe je ermee om kan gan, we oefenen met dingen die je anders wil doen of die je wilt leren. Vaak doen we dat via leuke, actieve werkvormen. Ieder werkt aan zijn eigen doelen. Elke week bedenk je een actie om thuis het geleerde in praktijk te brengen. De week erop bespreken we hoe het ging. In de groep vinden mensen herkenning en leren ze veel van elkaar, is de ervaring.

PARTNER over HERSENLETSEL

Voor sommige clienten ben ik ook de individuele behandelaar. Tijdens de eerste kennismaking bij de cliënt thuis kijk ik hoe het loopt in het gezin. Lukt het een echtpaar nog goed met elkaar om te gaan? Begrijpt de partner wat de gevolgen van hersenletsel zijn? Heeft die nog tijd voor zichzelf? En hoe gaat het met de kinderen? Bij de meeste cliënten is er veel verdriet over wat ze niet meer kunnen. Vaak uit zich dat in boosheid of afreageren op de partner. In de groepsbijeenkomsten praten we daarover met cliënten. Thuis praat ik daar verder over met de client en de partner samen. Meestal geef ik ook psycho-educatie aan naasten, ik geef uitleg over de werking van de hersenen, de oorzaken van vermoeidheid of het ontstaan van een korter lontje.

Omgaan met overprikkeling

Ik kijk ook naar praktische oplossingen. Is iemand snel moe of overprikkeld? Kan het kind dan ook een speelgoedtafel op zijn kamer hebben, zodat niet alles rondslingert beneden? Kan een kind vaker overblijven op school? Tijdig rusten is belangrijk voor de meeste mensen met hersenletsel. Samen maken we een schema dat past bij de client. Wat levert energie op? Wat kost energie en wat betekent het voor het gezin? Zo komt er vaak voor het hele gezin meer stabiliteit.

 

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
De professional over overprikkeling

Sietske Reehorst is psychomotorisch therapeut. Ze geeft individuele en groepsbehandeling voor Hersenz. Overprikkeling is een belangrijk onderwerp tijdens de behandeling, vertelt ze in een nieuwe aflevering van De Professional.

Jong…en dan boem…hersenletsel!

Hersenletsel is altijd ingrijpend. Het is extra moeilijk als hersenletsel je overkomt wanneer je nog bezig bent je leven op te bouwen. Hersenz heeft daarom een apart programma ontwikkeld voor jongvolwassenen. De professionals Marlien Bongers, Emmy Janssen-Cox, Tanja Peeters (foto links) en Nicole Sillekens vertellen erover.

De professional Steven Kalkman over vermoeidheid

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Steven Kalkman is fysiotherapeut.

De professional: inzicht in grenzen

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Marit Dhondt geeft psychomotorische therapie en leert mensen inzicht te geven in hun grenzen.

De professional: Marlise Jolink

Leren omgaan met de gevolgen van afasie is een enorme klus en vraagt veel van de persoon met afasie en zijn omgeving. Afasietherapeut Marlise Jolink vertelt hoe Hersenz mensen leert omgaan met de gevolgen en zo weer mee kunnen doen.

Pagina's