De professional: stabiliteit in het gezin

Achter iedere cliënt van Hersenz staat een team van behandelaars. Iedere professional werkt vanuit zijn eigen vakgebied met de cliënt en diens naasten. Riet Vreeman is cognitief groepsbehandelaar en individueel behandelaar. 

"Als cognitief groepsbehandelaar geef ik de modules Omgaan met Veranderingen, Grip op je Energie en Denken en Doen. De groep komt één dagdeel per week bij elkaar. Elke week staat een thema centraal, dat de cliënten van te voren op het digitale platform kunnen bekijken. Bijvoorbeeld ‘omgaan met emoties’, ‘je persoonlijkheid vroeger en nu’ of ‘overprikkeling’.

Gevolgen van hersenletsel

We bespreken ervaringen, ik geef uitleg over de gevolgen van hersenletsel en hoe je ermee om kan gan, we oefenen met dingen die je anders wil doen of die je wilt leren. Vaak doen we dat via leuke, actieve werkvormen. Ieder werkt aan zijn eigen doelen. Elke week bedenk je een actie om thuis het geleerde in praktijk te brengen. De week erop bespreken we hoe het ging. In de groep vinden mensen herkenning en leren ze veel van elkaar, is de ervaring.

PARTNER over HERSENLETSEL

Voor sommige clienten ben ik ook de individuele behandelaar. Tijdens de eerste kennismaking bij de cliënt thuis kijk ik hoe het loopt in het gezin. Lukt het een echtpaar nog goed met elkaar om te gaan? Begrijpt de partner wat de gevolgen van hersenletsel zijn? Heeft die nog tijd voor zichzelf? En hoe gaat het met de kinderen? Bij de meeste cliënten is er veel verdriet over wat ze niet meer kunnen. Vaak uit zich dat in boosheid of afreageren op de partner. In de groepsbijeenkomsten praten we daarover met cliënten. Thuis praat ik daar verder over met de client en de partner samen. Meestal geef ik ook psycho-educatie aan naasten, ik geef uitleg over de werking van de hersenen, de oorzaken van vermoeidheid of het ontstaan van een korter lontje.

Omgaan met overprikkeling

Ik kijk ook naar praktische oplossingen. Is iemand snel moe of overprikkeld? Kan het kind dan ook een speelgoedtafel op zijn kamer hebben, zodat niet alles rondslingert beneden? Kan een kind vaker overblijven op school? Tijdig rusten is belangrijk voor de meeste mensen met hersenletsel. Samen maken we een schema dat past bij de client. Wat levert energie op? Wat kost energie en wat betekent het voor het gezin? Zo komt er vaak voor het hele gezin meer stabiliteit.

 

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
'het mooiste is de verschuiving in gedachten'

Miranda Hagenouw werkt als afasietherapeut met de Hersenz modules. "Elke cliënt heeft een eigen verhaal, elk proces is even bijzonder. Dit interview is op een afasie-vriendelijke geschreven:

De kracht van groepsbehandeling

Marlies van den Boogaard werkt als afasiebehandelaar voor mensen met hersenletsel. "Problemen in de communicatie zorgen er vaak voor dat mensen met afasie in het dagelijks leven vastlopen. Ik leer hen manieren te vinden hoe zij zich kunnen uiten".

Bij Hersenz begint een nieuwe start, een nieuwe weg

Sicco van der Werf: "Als cognitief trainer geef ik graag de training ‘Omgaan met veranderingen’. Het is een speciale groepsbehandeling voor mensen die worstelen met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Meestal bestaat zo’n groep uit zes tot acht cliënten. De groep komt wekelijks bij elkaar en de training duurt 14 weken.

Cognitief trainer Katrien Bos over vergeetachtigheid

Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit zogenaamde bouwstenen, een daarvan is Denken en Doen, waarin onder meer aandacht is voor het leren omgaan met problemen met geheugen. Katrien Bos, cognitief trainer en thuisbehandelaar, legt uit hoe zij te werk gaat.

De professional: overprikkeling

Veel mensen met hersenletsel hebben last van overprikkeling. Volgens Manuela Cardobe Uribe, behandelaar bij Hersenz, is het erg belangrijk om goed in kaart te brengen waardoor overprikkeling wordt veroorzaakt.

Pagina's