De kracht van groepsbehandeling

Marlies van den Boogaard werkt als afasiebehandelaar voor mensen met hersenletsel. "Problemen in de communicatie zorgen er vaak voor dat mensen met afasie in het dagelijks leven vastlopen. Ik leer hen manieren te vinden hoe zij zich kunnen uiten".

Afasie is een taalstoornis. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen en schrijven zijn onderdelen van taal. Men spreekt van afasie als één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren als gevolg van hersenletsel. Uitgebreide informatie over afasie vind je hier.

Marlies: 'We zien in onze behandelcentra voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel regelmatig cliënten met afasie die veel problemen hebben in de communicatie. Tijdens of na een revalidatieperiode krijgen zij wel logopedie, maar als logopedist weet ik uit ervaring dat die behandeling vooral gericht is op stoornisniveau en minder op het omgaan met afasie in het dagelijks leven. Het behandelprogramma Hersenz biedt een mooie aanvulling daarop'.

Cliënten kunnen deelnemen aan verschillende Hersenz modules die specifiek ontwikkeld zijn voor mensen met afasie, zoals ‘Afasie en anderen’, ‘Omgaan met verandering Afasie’, ‘Grip op je energie Afasie’ en ‘Denken en doen Afasie’. Naast bovenstaande modules doorlopen de cliënten ook de modules die gericht zijn op het leren omgaan met verminderde energie en verminderde aandacht en geheugen. In de groep bespreken we met elkaar wat het met cliënten doet dat hun communicatie enorm veranderd is en niet meer hetzelfde wordt. 

De kracht van groepsbehandeling

Ik vind het mooie van behandelprogramma Hersenz dat behandelaars handvatten aanreiken aan cliënten hoe zij in hun dagelijks leven kunnen omgaan met hersenletsel en afasie. Groepsbehandeling als vorm vind ik ook heel krachtig. Cliënten nemen deel aan communicatiegroepen waarin zij met anderen compensatiestrategieën oefenen. In de groep hebben zij de mogelijkheid hun ervaringen, gevoelens en emoties met elkaar te delen. Bij elkaar vinden zij herkenning en cliënten leren van elkaars ervaringen. En dat ervaren zij als heel waardevol.

Interessant? Lees ook deze artikelen uit de rubriek 'de professional'
'het mooiste is de verschuiving in gedachten'

Miranda Hagenouw werkt als afasietherapeut met de Hersenz modules. "Elke cliënt heeft een eigen verhaal, elk proces is even bijzonder. Dit interview is op een afasie-vriendelijke geschreven:

Bij Hersenz begint een nieuwe start, een nieuwe weg

Sicco van der Werf: "Als cognitief trainer geef ik graag de training ‘Omgaan met veranderingen’. Het is een speciale groepsbehandeling voor mensen die worstelen met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Meestal bestaat zo’n groep uit zes tot acht cliënten. De groep komt wekelijks bij elkaar en de training duurt 14 weken.

Cognitief trainer Katrien Bos over vergeetachtigheid

Het behandelprogramma Hersenz bestaat uit zogenaamde bouwstenen, een daarvan is Denken en Doen, waarin onder meer aandacht is voor het leren omgaan met problemen met geheugen. Katrien Bos, cognitief trainer en thuisbehandelaar, legt uit hoe zij te werk gaat.

De professional: overprikkeling

Veel mensen met hersenletsel hebben last van overprikkeling. Volgens Manuela Cardobe Uribe, behandelaar bij Hersenz, is het erg belangrijk om goed in kaart te brengen waardoor overprikkeling wordt veroorzaakt.

De professional over overprikkeling

Sietske Reehorst is psychomotorisch therapeut. Ze geeft individuele en groepsbehandeling voor Hersenz. Overprikkeling is een belangrijk onderwerp tijdens de behandeling, vertelt ze in een nieuwe aflevering van De Professional.

Pagina's