Tijdens mijn zomertour langs locaties van InteraktContour, sprak ik uitgebreid met cliënten die dankzij behandeling van Hersenz veel resultaten behaalden. 'Meer energie', 'beter met mijn partner omgaan' en 'emoties meer onder controle'.

Gelukkig maar. Want in de behandeling Hersenz, een relatief nieuwe vorm van zorg voor deze doelgroep, hebben we gezamenlijk met twaalf zorgorganisaties in Nederland de afgelopen jaren veel geïnvesteerd.

'Ziekte'

Zo’n 135 duizend (!) mensen lopen jaarlijks hersenletsel op na een beroerte, hersentumor of ongeval. Na het eerste herstel in het ziekenhuis of revalidatiecentrum kunnen ze bij ons in aanmerking komen voor behandeling. (Beste collega’s uit de revalidatie: wij zijn niet jullie concurrent, wij sluiten aan op de door jullie afgesloten behandeling.) De 'ziekte' van de mensen die bij ons komen zal niet verder herstellen, maar er is vaak wel veel verbetering in functioneren mogelijk. In het ziekenhuis of het revalidatiecentrum hebben ze geleerd om weer zelf op te staan, met hulp te douchen en aan te kleden en zelf trap te lopen. Met deze belangrijke verworvenheden zijn ze blij naar huis gegaan. Ook het thuisfront is blij met hun terugkeer. Maar dan komt het pas.

Mensen met hersenletsel komen er na hun revalidatie achter dat het thuis toch moeizaam gaat. De vermoeidheid slaat snel toe, emoties kunnen niet onder controle gehouden worden, het oude werk kan niet worden opgepakt en zelfs een eitje bakken is al ingewikkeld. Vriendschappen verdwijnen soms en de relatie komt onder druk te staan. Het verdriet om alles wat niet meer mogelijk is, is groot.

Zorgpaden

Om die problemen aan te pakken is behandeling nodig en mogelijk. Samen met twaalf partnerorganisaties hebben we zorgpaden ontwikkeld onder de naam Hersenz, bestaande uit modules: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, Beweging, Communicatie en Thuis. Kennis, ervaring en financiële middelen zijn gebundeld om samen tot een optimaal behandelaanbod te komen. Sinds zo’n anderhalf jaar bieden we deze behandeling nu aan en zijn de eerste goede resultaten bekend.

Zoals het een goed bestuurder betaamt, ga ik het hele jaar door naar zorglocaties om  cliënten, familieleden van cliënten, medewerkers en vrijwilligers te spreken. In de zomer, als het vergadercircuit is stilgevallen, trek ik daar meerdere dagen voor uit. Dat is 'Jans zomertour' gaan heten. Ik loop dan tegen van alles aan. Wat dit jaar vooral blijft hangen zijn de cliënten die vertellen dat ze na behandeling zoveel vooruit zijn gegaan, weer nieuwe dingen kunnen, meer energie hebben en dat de relatie met hun partner zelfs beter loopt.

Ik sprak een man die weer zoveel energie terug had gekregen en van wie het evenwicht zoveel was verbeterd dat hij weer in de tuin kon werken. Een vrouw vertelde dat ze weer voor haar gezin de boodschappen doet, kookt en de was weer strijkt. Een andere vrouw, die de deur niet meer uitkwam na haar herseninfarct was actief geworden als receptionist in een wijkcentrum. Mijn tour gaf extra veel voldoening deze zomer. Ook in de chronische fase is met de juiste behandeling veel verbetering mogelijk!

 Jan van Kampen, bestuurder InteraktContour

 

 

Interessant? Lees ook deze blogartikelen
Acceptatie van mijn nieuwe ik

Tijdens Psychomotore Therapie onder begeleiding van Marit heb ik een hele heftige sessie gehad. Ik moest in de spiegel kijken en de Willemijn na het ongeluk in de ogen kijken: de Willemijn met haar beperkingen. Ik kon niet eens echt kijken, ik kon het niet aanzien. Ik wilde wel maar kon het niet. Huilen, verdriet, afschuw; ik vond het vreselijk om díe Willemijn te zien.

Confrontatie in de spiegel

'Rationeel weet ik dat ik diegene ben die die het ongeluk heeft gehad. Maar emotioneel hoort het ongeluk nog helemaal niet bij mij. Ik denk dat daarin ook de oorzaak ligt waarom ik zo’n moeite heb mijn grenzen en veranderde leven te accepteren.' Blog vijf van Willemijn Berkley.

Grommend monster

Tijdens een behandelsessie kwam ik erachter dat ik veranderd was in een grommend monster. Het heeft mijn ogen geopend. Zo ken ik mezelf niet, ik moet mijn grenzen accepteren.

Met plezier stel ik me even voor

Ik ben Jeannette Heijting, 56 jaar en ik heb niet-aangeboren hersenletsel. Ik ben als ervaringsdeskundige betrokken bij Hersenz. Vanuit deze rol ga ik nu een bijdrage leveren aan de Facebookpagina.

Een last van mijn schouder

Als ik bij Heliomare het behandel- en activeringscentrum binnenloop, vraagt een medewerker of ze me kan helpen. Ze denkt dat ik een nieuwe collega ben, een zakelijke afspraak heb of begeleider ben van iemand. Maar ik kom voor mijzelf, ik ben cliënt ook al is er helemaal niks te zien aan mij.

Pagina's