De winst van Hersenz

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel voelen zich fysiek en psychisch sterker na de behandeling van Hersenz. Ze zijn zeer tevreden over de behandelaanpak en geven Hersenz een 8,7.

Het behandeltraject levert ook winst op voor de mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. Behandeling van de klachten die mensen ervaren na hun hersenletsel spaart de samenleving bovendien veel geld uit. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van Hersenz bespaart de samenleving vijf euro.

Bewezen resultaat

“Door Hersenz ben ik fysiek en mentaal enorm opgeknapt. Dus ik kan veel meer aan.” De behandeling heeft een groot effect, vertelt zijn ambulant begeleider Saskia Wijnbeek: ''Marcel kan beter omgaan met zijn emoties. Hij kan tegenslagen hanteren. De agressie die hij voelt kan hij nue op een andere manier uiten. Marcel is een stuk zelfverzekerder geworden.'' De positieve resultaten gelden niet alleen voor Marcel. Onderzoek van Maastricht University laat zien dat cliënten na Hersenz beter kunnen omgaan met hun beperkingen en minder zorgvragen hebben. Neuro-psychiatrische problemen zoals somberheid en prikkelbaarheid nemen af. Bovendien ervaren mantelzorgers minder zorglast en zijn ze tevredener met hun leven. De pilotstudie is uitgevoerd door neuropsycholoog dr. Sanne Smeets onder supervisie van Caroline van Heugten, hoogleraar klinisch neuropsychologie. Enkele significante uitkomsten uit de pilotstudie:

 • cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven
 • cliënten scoren beter op fysieke tests
 • cliënten hebben minder zorgvragen
 • afname in frequentie en ernst van neuro-psychiatrische symptomen
 • mantelzorgers ervaren minder zorglast naasten zijn tevredener met hun leven
 • cliënten en naasten zijn zeer tevreden over de behandeling
 • cliënten laten aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen

Winst voor de samenleving

Ook de samenleving profiteert van Hersenz, blijkt uit de maatschappelijke businesscase die Dock4 & Organisatieadvies in Zorg heeft gemaakt. Elke euro die geïnvesteerd wordt in Hersenz bespaart de samenleving vijf euro. Na de behandeling van Hersenz hebben doen zowel cliënten als mantelzorgers minder beroep op huisarts, wijkteam en andere zorgverleners. De kosten van onder meer arbeidsuitval, schuldhulpverlening, 24-uurs zorg en echtscheiding nemen af. Na het volgen van de behandeling van Hersenz hebben cliënten aantoonbaar minder thuiszorg, fysiotherapie of psychotherapie nodig en doen zij minder vaak een beroep op de huisarts of het wijkteam. Ook vermindert de kans op vallen en botbreuken, neemt medicijngebruik af, wordt arbeidsuitval verminderd of voorkomen en worden schulden en grensoverschrijdend gedrag verminderd of voorkomen. Andere, meer kwalitatieve opbrengsten zijn:

 • toegenomen fysiek en psychisch welzijn, betere kwaliteit van leven
 • betere onderlinge relaties in het gezin
 • het intact blijven van een sociaal vangnet en minder isolement
 • afname van maatschappelijke overlast
 • minder consumptie van niet werkzame zorg en onjuiste diagnostiek
 • minder eenoudergezinnen en de daarmee gepaard gaande armoede 

Voorbeelden

 • Marcel woont nu zelfstandig en werkt weer twaalf uur in de week. Lees zijn verhaal 
 • Marion heeft minder thuiszorg nodig en gaan minder naar de dagbesteding. Lees haar verhaal 
 • Sjaak krijgt minder vaak politie aan de deur. Lees zijn verhaal 
 • Jeannette is niet in de ziektewet beland met een burnout en haar relatie met haar echtgenoot is sterk verbeterd. Lees haar verhaal
Veelgestelde vragen over de behandeling van Hersenz
Wat houdt de behandeling van Hersenz in?

Met de behandeling van Hersenz leren u en uw naasten om te gaan met de ingrijpende veranderingen in uw leven. U leert uw energie te verdelen, om te gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratieverlies of moeite met organiseren. Een behandeling bij Hersenz biedt de keuze uit de volgende bouwstenen: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, In beweging, Communicatie en Thuis.

Hoe lang duurt het behandelprogramma?

Een behandeling bij Hersenz biedt de keuze uit verschillende bouwstenen: Denken en doen, Emoties en gedrag, Energie, In beweging, Communicatie en Thuis. Bij de meeste modules is er één of twee keer per week een bijeenkomst in een kleine groep. Iedere module duurt ongeveer veertien weken. Je volgt één module tegelijk, plus het bewegingsprogramma. In totaal ben je gemiddeld een jaar bezig. Mensen die ook nog het afasietraject volgen meestal iets langer.

Waar wordt de behandeling gegeven?

Hersenz wordt gegeven door twaalf zorgorganisaties in tientallen plaatsen in Nederland. Voor een overzicht van alle organisaties klikt u hier.

Wat betekent de behandeling voor mij en mijn naasten?

U gaat een tijd lang intensief aan de gang met de gevolgen van uw hersenletsel. U leert om te gaan met uw beperkingen en staat stil bij wat u niet meer kan en nog wel kan. Soms kan dat emotioneel zijn. Uw partner zal daar zeker wat van merken. Hij of zij zal ook betrokken worden bij de behandeling. Meestal zijn er ook enkele gesprekken samen met uw partner en soms ook met uw kinderen. Die zijn bedoeld om als gezin ook samen beter te leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel. 

Door wie wordt de behandeling gegeven?

De behandelingen van Hersenz worden geboden door ervaren specialisten. Onze fysieke behandelaren, (neuro)psychologen, cognitieve behandelaren en afasie-behandelaren zijn allemaal gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel. Elk team heeft een hoofbehandelaar, dat is altijd een GZ- of neuropsycholoog.

Ben ik ervoor verzekerd?

U heeft een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig om de behandeling van Hersenz vergoed te krijgen. Hersenz kan u helpen met deze indicatie zodat de behandeling u niets kost.

Is de behandeling iets voor mij?

Het Hersenz-traject kan interessant zijn voor u als u ouder bent dan 18 jaar, wilt leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel en u uw zelfstandigheid en welzijn wil vergroten. U kunt Hersenz volgen als u niet (meer) in aanmerking komt voor revalidatiebehandeling.

Wanneer is er een informatiemiddag bij mij in de buurt?

Regelmatig worden er door de zorgorganisaties van Hersenz informatiemiddagen gehouden. Soms zijn daar ook mensen aanwezig die het behandelprogramma van Hersenz gevolgd hebben en vertellen hoe zijn Hersenz persoonlijke hebben ervaren. Een overzicht van de informatiemiddagen vindt u hier

Kan de huisarts mij doorverwijzen naar Hersenz?

Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen u doorverwijzen naar Hersenz. Maar u kunt bijvoorbeeld ook doorverwezen worden vanuit uw wijkteam in de gemeente (het wmo-loket) of hersenletselsteunpunten in  uw regio. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de organisatie bij u in de regio. Dan volgt een intake-gesprek. Voor de behandeling heeft u wel een indicatie nodig van het CIZ. Wij kunnen u daarbij helpen. 

Ontdek of hersenz ook u kan helpen

Doe de gratis test en ontdek in 3 minuten of Hersenz iets voor u kan betekenen.

Doe nu de gratis test

Vraag vrijblijvend een gesprek aan met een van onze deskundige medewerkers.

Vraag een gesprek aan

Bezoek op 15 november de eerstvolgende bijeenkomst in Brunssum 

Bekijk alle bijeenkomsten